مرجع کتاب های خارجی و داخلی

Finite element analysis of dental implants with validation: to what extent can we expect the model to predict biological phenomena? A literature review and proposal for classification of a validation process

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Finite element analysis of dental implants with validation: to what extent can we expect the model to predict biological phenomena? A literature review and proposal for classification of a validation process

 • Yuanhan Chang
 • Abhijit Anil Tambe,
 • Yoshinobu Maeda,
 • Masahiro Wada and
 • Tomoya Gonda
International Journal of Implant Dentistry 2018 4:7

Received: 5 November 2017

Accepted: 10 January 2018

Published: 8 March 2018


Abstract

A literature review of finite element analysis (FEA) studies of dental implants with their model validation process was performed to establish the criteria for evaluating validation methods with respect to their similarity to biological behavior. An electronic literature search of PubMed was conducted up to January 2017 using the Medical Subject Headings “dental implants” and “finite element analysis.” After accessing the full texts, the context of each article was searched using the words “valid” and “validation” and articles in which these words appeared were read to determine whether they met the inclusion criteria for the review. Of 601 articles published from 1997 to 2016, 48 that met the eligibility criteria were selected. The articles were categorized according to their validation method as follows: in vivo experiments in humans (n = 1) and other animals (n = 3), model experiments (n = 32), others’ clinical data and past literature (n = 9), and other software (n = 2). Validation techniques with a high level of sufficiency and efficiency are still rare in FEA studies of dental implants. High-level validation, especially using in vivo experiments tied to an accurate finite element method, needs to become an established part of FEA studies. The recognition of a validation process should be considered when judging the practicality of an FEA study.


Keywords

Finite element analysisDental implantValidationVerification

Review

Background

Finite element analysis (FEA) has been applied to investigate dental implant designs, the structure and material of the superstructure, and the stability of the surrounding bone [12]. According to PubMed, only 10 FEA studies of dental implants were published in 1990, while 102 papers were published in 2014.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

FEA has become an increasingly useful tool in the past few decades. In the medical field, the behavior of any structure or tissue under a particular stimulation can be evaluated using FEA, and biomechanical changes in the tissues can be analyzed. Additionally, FEA allows for measurement of the stress distribution inside of the bone and various dental implant designs during mastication; such measurements are impossible to perform in vivo [123].

A large number of FEA regarding dental implant and bone were published in these decades; however, the precision and accuracy of those studies in silico are still questionable. In 2009, Dumont et al. [4] indicated that FEA studies of biological structures should be validated experimentally whenever possible. Hannam [5] stated that the minimum requirements of FEA studies should include comparisons with data from other work or any data that can be gleaned from the living subjects being modeled.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

According to the American Society of Mechanical Engineers Committee on verification and validation in computational solid mechanics, verification is defined as “the process of determining that a computational model accurately represents the underlying mathematical model and its solution,” while validation is defined as “the process of determining the degree to which a model is an accurate representation of the real world from the perspective of the intended uses of the model.” In simple terms, verification is the process of “solving the equations right,” whereas validation is the process of “solving the right equations” [6789]. Validation is a process by which computational predictions are compared with experimental data in an effort to assess the modeling error [6789]. The sole purpose of these “experiments” is to produce data for comparison with model predictions rather than to address specific scientific hypotheses.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

FEA studies with validation have recently become more common in the biomechanical field. FEA validations can be divided into two types: (1) direct validation, which involves experiments on the quantities of interest (from basic material characterizations to hierarchical system analysis such as model experiments and in vitro experiments), and (2) indirect validation, which involves the use of literature or the results of previous clinical studies. Indirect validation is clearly less favored than direct validation because of its uncertain experimental quality, sources of error, and high degree of variability. However, indirect validation may be unavoidable in FEA because no concrete biological outcome can be directly attributed to most FEA studies of force distribution; thus, it is difficult to generate outcome data for comparison with experimental data. Therefore, FEA studies should include a validation method to prove the close similarity of the results to the actual clinical situation. Validation is the process of “solving the right equations” [6789] and comparing computational predictions with experimental data (the “gold standard”) in an effort to assess the modeling error.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

The purpose of this literature review of FEA studies was to examine their model validation process and establish the criteria for evaluating validation methods with respect to their similarity to biological behavior.

Materials and methods

All studies included in this review (eligibility criteria) were FEA studies of the stress distribution of dental implants and surrounding bone using any type of validation method, and all were published in English. The exclusion criteria were publication in a language other than English, appearance of the word “validation” only in the references, no mention of the validation method for numerical FEA analysis, and mentioning of the requirement for validation without conduction of the actual validation.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

An electronic literature search of PubMed was conducted up to January 2017 using the Medical Subject Headings “dental implants” and “finite element analysis.” After accessing the full text, the full context was searched using the words “valid” and “validation,” and all articles containing these words were read to determine whether they met the inclusion criteria. The selected articles were then read and summarized, and the validation techniques used in each article were assessed and categorized in a hierarchy (Fig. 1).مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Fig. 1

Flowchart of literature review. An electronic literature search of PubMed was conducted up to January 2017 using the Medical Subject Headings “dental implants” and “finite element analysis.” After accessing the full texts, the context of each article was searched using the words “valid” and “validation” and articles in which these words appeared were read to determine whether they met the inclusion criteria for the reviewمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Results

In total, 601 articles were obtained from the PubMed electronic search using the Medical Subject Headings “dental implants” and “finite element analysis.” After excluding articles for which the full text could not be accessed (n = 69) and that were not written in English (n = 10), 522 articles remained. These articles were searched using the terms “validation,” “validity,” and “valid” to determine whether the studies had performed a validation; after this process, 122 articles remained. These 122 articles were read, and 47 that met the eligibility criteria were selected and are summarized in Table 1. These articles were all FEA studies published from 1997 to 2016. The articles were categorized according to the method of validation as follows: in vivo experiments, model experiments, use of others’ clinical data or literature, and other software (Figs. 2 and 3).مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Table 1

All studies in the literature that considered with an actual validation of FEA

Ranking

Authors

Year

FE model

FEM geometry reference

Material properties of tissues around implants

Validation

Material of validation model

Comparison items

A

Heckmann et al. [10]

2006

Implants embedded in a bone block

CAD: bone block with a cortical layer and cancellous layer was constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

(1) In vitro testing: strain gauge on implant support bridge in resin bone model

(2) In vivo testing: strain gauge on pontic of a 3-unit bridge in humans

(1) Epoxy resin

(2) In vivo: in a patient’s mouth

Surface strain of resin/resin

B

Hou et al. [12]

2009

Implants embedded in bone (rat’s mouth)

CT: CT data of the implant in a rat model

Not mentioned

In vivo experiment: implants placed in rat, and histologic findings compared after loading

In vivo: rat

Histologic findings

B

Natali et al. [11]

1997

Implants embedded in a bone block

CAD: bone section constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

In vivo experiment: implant insertion in animal (dog) for loading and creation of sections of bone and implants

In vivo: dog

Visualization of change in bone and stress analysis by FEA

B

Cha et al. [13]

2015

Implant engaged in bone disc (model was used to calculate torque)

CAD: based on histology of the bone–implant interface

Homogeneous isotropic linear elasticity

In vivo experiment: implant insertion in animal (mice) with different insertion torques

In vivo: mice

Histomorphometric analyses

C

Nagasao et al. [16]

2009

Implants embedded in normal mandibles and reconstructed mandible (with fibulae or ribs) and under mastication movement (dynamic condition)

CT: dry mandibles, ribs, and fibulae

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and cancellous bone of every part of mandible, fibula, and rib

Mechanical testing: implant embedded in 3 full mandibles and surface strain under loading measured by strain gauge

Dry mandible as mandible

Surface strain of bone under same conditions in FEA/experiment

C

Nagasao et al. [17]

2010

Implants embedded in normal mandibles and reconstructed mandible (with fibulae or ribs) under mastication movement (dynamic condition)

CT: dry mandibles, ribs, and fibulae

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and cancellous bone of every part of mandible, fibula, and rib

Mechanical testing: implant embedded in 2 full mandibles and surface strain under loading measured by strain gauge

Dry mandible as mandible

Surface strain of bone under same conditions in FEA/experiment

C

Eser et al. [18]

2009

Four implants embedded in the maxilla with bar superstructure

CAD: model of nonanatomic maxilla, individualized arch form according to implant alignment

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical bone, cancellous bone, Ti, Alloy, bar-superstructure

Ex vivo strain gauge measurement of cadaver’s maxilla (with implants)

Cadaver

Surface strain of bone (maxilla)

C

Nagasao et al. [19]

2006

Implants embedded in normal maxilla and cleft maxilla

CT and CAD: normal maxilla: CT from a dry skull; palatal cleft, alveolar cleft, and complete cleft were designed by computer

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

Mechanical testing: strain measurement by strain gauge and implant embedded in actual skull model

Dry skull

Surface strain of bone

D

Bardyn et al. [20]

2010

Implants embedded in bone (polyurethane foam and sheep bone)

CT: polyurethane foam block and sheep bone

Nonhomogeneous: calculated from CT data

Mechanical testing in both polyurethane foam and sheep bone: measurement of removal torque of the implant

Polyurethane foam and sheep bone

Removal torque of implants

D

Olsen et al. [21]

2005

Implants embedded in porcine mandibles from CT data and application of loading on the implant of FEM

CT: porcine mandibles

Nonhomogeneous: calculated from CT data

Mechanical testing: comparison of displacement with actual measurements under the same testing load

Block of porcine mandible

Implant displacement under loading

D

Huang et al. [22]

2002

Implant embedded in bone block

CAD: bone block model constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

In vitro model testing experiments: implant in bone cubic and measurement of resonance frequencies

Bone section from lumbar vertebrae of hogs

Value of resonance frequency

D

Hasan et al. [23]

2012

Implant (implant and abutment together) embedded in bovine bone

CT: scan of the models used for the experiment (implant embedded in bovine rib)

Homogeneous isotropic linear elasticity: bovine cortical bone, bovine cancellous bone

Mechanical tests: implant displacement and rotation under loading were measured using a biomechanical measurement system (laser pinhole and camera)

Bovine rib section as mandible bone

Displacement of the abutment

D

Chatzigianni et al. [24]

2011

Mini-implant embedded in bone

CT: scan of the specimen used for the experiment (implant embedded in bovine rib)

Homogeneous isotropic linear elasticity: bovine cortical bone, bovine cancellous bone

Mechanical tests: implant displacement and rotation under loading were measured using a 3D mobility measurement system (laser beams and camera)

Bovine rib section as mandible bone

Displacement of the abutment

E1

Tiossi et al. [14]

2013

Implants and tooth (acrylic) embedded in resin block model, crowns (splint and non-splint)

CAD: epoxy model block

Nil (in this FEM, there was a resin block only and no living tissue simulation)

Digital image correlation (DIC): images of deforming body captured and strain calculated. Mechanical testing with implants embedded in resin block

Resin block as mandible bone

Calculated surface strain by DIC and FEA

E2

Ozçelik et al. [25]

2007

Three-unit bridge fixed prosthesis (with rigid connector and non-rigid) supported by an implant and a natural tooth, with an adjacent tooth and surrounding bone

CAD: a bone section (2D) was constructed by CAD with a cortical layer and spongious bone and PDL

Homogeneous isotropic linear elasticity: enamel, dentin, pulp, cortical bone, cancellous bone

Photoelastic stress analysis methods (PSAM): implants placed in photoelastic resin, then force loaded and photograph taken

Photoelastic resin as bone

Stress distribution in bone/resin

E3

Chou et al. [26]

2014

A section of mandible and implant

CT data and 2D FE model used in previous study

Homogeneous isotropic linear elasticity

Mechanical testing: implant embedded in resin bone and strain measured by strain gauge

3D printer to build acrylic-based polymer

Surface strain of bone

E3

Mobilio et al. [29]

2013

Implant embedded in a bone block

CAD: bone block built by CAD with a cortical (1.5 mm) and trabecular (28.5 mm) layer

Homogenous anisotropic linear elasticity cortical bone: orthotopic linearly elastic material; trabecular bone: transversely isotropic linearly elastic material

Mechanical testing: implant embedded in resin block and strain measured by strain gauge

Resin block as mandible bone

Load and strain relationship

E3

Chang et al. [30]

2012

Short implants with crowns embedded in left posterior segment of maxilla

CT: CT scan of a dry human male skull

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical bone, cancellous bone (high and low density)

Mechanical testing: strain measured by strain gauge and implant embedded in resin block under loading

ABS plastic bone as maxillary bone

Surface strain of bone/resin

E3

Tu et al. [31]

2010

Implant embedded in resin block

CAD: a resin block with a cortical layer and cancellous layer was constructed by CAD

Nil (in this FEM, there was a resin block only and no living tissue simulation)

Mechanical testing: strain measured by strain gauge and implant embedded in resin mandible section

Resin bone as mandible bone

Surface strain of bone/resin

E3

Lin et al. [32]

2010

Implant embedded in the left maxilla with crown

CT of intact healthy male patient

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical bone, cancellous bone

Mechanical testing: strain measured by strain gauge and implant embedded in resin mandible section

ABS plastic bone as maxillary bone

Surface strain of bone/resin

E3

Qian et al. [33]

2009

Implant embedded in bone block

CAD: a bone cubic with cortical layer and cancellous layer was constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical bone, cancellous bone

(1) In vitro experiment: mechanical testing with resin bone and digital image correlation to calculate displacement of implant and strain on bone

(2) Literature data: strain gauge measurement in model experiment

Resin block as mandible bone

(1) Displacement of implant and strain on bone

(2) Surface strain of bone

E3

Karl et al. [34]

2009

Implant embedded in base made by 3 materials

CAD: acrylic, G10 epoxy resin, aluminum

Homogeneous isotropic linear elasticity: acrylic, G10 epoxy resin, aluminum

Mechanical testing: strain gauge. FEA-calculated strain was compared with strain gauge results

Acrylic resin, glass-filled epoxy, aluminum

Surface strain of acrylic resin, glass-filled epoxy, aluminum

E3

Hsu et al. [35]

2009

Implant embedded in resin block (with resin’s parameter for consistence with experiment)

Nil

Homogeneous isotropic linear elasticity: Resin (epoxy and Tempron)

Mechanical testing: implant embedded in resin bone section and surface strain under loading was measured by strain gauge

Resin block as mandible bone

Surface strain of resin/resin

E3

Nagasawa et al. [36]

2008

Implant embedded in a bone block (only compact bone)

CAD: a bone block (compact bone) was constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: compact bone

Mechanical loading test for implant, sectioned longitudinally

Nil

Implant deformation; no scientific values

E3

Huang et al. [37]

2005

Splinted or non-splinted 2-unit crowns supported by 2 or 3 implants embedded in bone

CT: CT of posterior portion of a cadaver mandible

Homogeneous anisotropic linear elasticity cortical bone: orthotopic linearly elastic material; trabecular bone: transversely isotropic linearly elastic material

Mechanical test: strain measured by strain gauge on model

Acrylic resin as mandible bone

Surface strain of resin/bone

E3

Iplikçioğlu et al. [38]

2003

Implant embedded in bone block

CAD: a resin block model was constructed by CAD

Nil (in this FEM, there was a resin model only and no living tissue simulation)

Mechanical test: measurement of stress on the implant, abutment, and resin

Resin block as bone

Stress distribution in resin and implants

E3

Chang et al. [27]

2016

Ball attachment overdenture (mandible, implant and attachment, mucosa, denture)

CT: from a single human mandible (edentulous 65-year-old woman)

Homogeneous isotropic linear elasticity

Mechanical test: strain measured by strain gauge on surface of bone model

Rapid prototype ABS plastic bone model, and a 3-mm layer of silicone to simulate mucosa

Surface strain of resin/bone

E3

Rezende et al. [28]

2015

Bone section with embedded implant and prosthesis (metal coping and porcelain), screws

CT: in vitro model (resin bone)

Homogeneous isotropic linear elasticity

Mechanical test: strain measured by strain gauge on surface of bone model

Polyurethane resin

Surface strain of resin/bone

E3

Chang et al. [39]

2012

Implants embedded in maxilla section with imperfect and perfect osseointegration under force loading

CT: data of maxillary first molar area

Inhomogeneous anisotropic linear elasticity cortical bone: anisotropic Trabecular bone: transversely isotropic linearly elastic material

Mechanical testing: strain measured by strain gauge and implant embedded in resin block

Resin block as maxillary bone

Surface strain of bone/resin block

E3

Chang et al. [40]

2012

Implants and crowns in a section of the maxilla

CAD: a bone block with a cortical layer and cancellous layer was constructed by CAD

Homogeneous anisotropic linear elasticity compact bone, cancellous bone

Mechanical testing: strain measured by strain gauge and implant embedded in resin block

ABS resin block as mandible bone

Surface strain of bone/resin block

E4

Zhiyong et al. [41]

2004

(1) Single tooth in bone block

(2) Single implant in bone block

(3) Various FPD supported by tooth and implant

CAD: a bone block model was constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone, dentin, PDL

Mechanical testing: comparison of displacement with actual measurements under the same tested loading conditions

Not mentioned

Implant displacement under loading

E4

Chang et al. [42]

2012

Implant embedded in a bone block

CAD: a bone block with a cortical layer and cancellous layer was constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: compact bone, cancellous bone

Mechanical testing: pullout testing of mini-implant inserted in synthetic bone material

Synthetic bone material as mandible bone

Pullout strength of mini-implant

E5

Inglam et al. [43]

2013

Implant embedded in a bone block

CAD: a bone block with a cortical layer and cancellous layer was constructed by CAD

Homogeneous anisotropic linear elasticity cortical bone: orthotopic isotropic

Trabecular bone: transversely isotropic linearly elastic material

Mechanical testing: strain measured by strain gauge and implant embedded in resin block

Resin block as mandible bone

Surface strain of bone/resin block

E5

Necchi et al. [44]

2003

Implant (fixture, abutment, and connecting screw)

Nil

Nil

Mechanical failure tests: preloading and functional loading conditions

Not mentioned

Maximum breaking force

E5

Genna et al. [45]

2003

Implant embedded in bone block

CAD: a resin block model was constructed by CAD

Nil (in this FEM, there was a resin model only and no living tissue simulation)

Cyclic mechanical fatigue testing: implant placed in epoxy resin and section of specimen examined under microscope

Epoxy resin block as bone

Comparison of locations of stress focus

E5

Perriard et al. [46]

2002

Different types of implant bodies and abutments embedded in resin

CAD: epoxy resin as bone

Nil (in this FEM, there was a resin model only and no living tissue simulation)

Mechanical fatigue testing of implant model: until half of samples still survived under loading

Resin block

Comparison of locations of stress concentrations

F1

Bruno Salles Sotto-Maior et al. [47]

2016

A bone model of mandibular right posterior region

CT: from a patient’s mandible

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

Clinical findings of bone loss at 1-year follow-up

In vivo: radiographic films of patients

Mechanoregulatory tissue model was employed to monitor the morphological changes in bone subjected to biomechanical loading

F1

Wang et al. [48]

2013

A 3D model of maxillary bone

CT image of maxillary bone section missing both central incisors

Homogeneous isotropic linear elasticity

Radiographs qualitatively compared regarding resemblance between computational remodeling results and clinical data

In vivo: radiographic films of patients

Comparison of variations in maxillary bone densities

F1

Choi et al. [50]

2012

Implants embedded in anterior maxilla

CT: anterior maxillary bone

Homogeneous isotropic linear elasticity compact bone, cancellous bone

Comparison of model implant displacement under the same load with clinical outcomes in literature

Literature

Model implant displacement

F1

Shen et al. [51]

2010

Implant embedded in mandibular right first molar area

CAD: a bone block with a cortical layer and cancellous layer was constructed by CAD

Homogeneous anisotropic linear elasticity: cortical bone, cancellous bone

Clinical data; comparison of implant displacement value under 20-N loading from clinical data

Clinical results

Implant displacement under loading

F1

Lin et al. [52]

2010

Implant embedded in mandible (cortical and cancellous bone), crown, teeth

CT: in vivo CT of a segment of mandible

Inhomogeneous anisotropic linear elasticity: cortical bone, cancellous bone (properties varied with density)

Clinical data: comparison of bone density with other clinical follow-up X-ray images

X-ray images of human

X-ray images

F2

MacGinnis et al. [49]

2014

3D skull model with masked sutures

CT: from 42-year-old man, 3D skull image excluding the mandible

Homogeneous isotropic linear elasticity

Comparison with past literature

Comparison with conclusions of past literature

F2

Fanuscu et al. [53]

2004

Unilateral edentulous posterior maxilla with grafted sinus

CAD: unilateral edentulous posterior maxilla with grafted sinus was constructed by computer

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

Validation with previous study by one of the authors in which photoelastic modeling with similar geometry was used

Location of stress

F2

Mellal et al. [54]

2004

Cylindrical implant, bone consisting of a cancellous core coated with cortical envelope

CAD: a bone section model was constructed by CAD

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

Literature: systematic search of the literature was conducted to relate the numerical predictions to existing in vivo data

F2

Zarone et al. [55]

2003

Mandible with 6 implants and prosthetic superstructure

Laser: a man’s total mandible by laser digitizer

Homogeneous isotropic linear elasticity: cortical and trabecular bone

Data from previous experiments: comparisons of range of medial convergence during opening and protrusive movements

G

Bulaqi et al. [56]

2015

Implants embedded in a bone block

CT data: mandible

Homogeneous isotropic linear elasticity

Comparison with theoretically predicted values (calculated with the equations)

values of conical to wretch torque ratio

G

Vayron et al. [57]

2015

Implants embedded in a bone block

CAD: cortical bone, newly formed bone, and trabecular bone

Homogeneous isotropic mechanical properties

Comparison with results using a 2D finite difference numerical model

Fig. 2مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Hierarchy of validations based on their similarity to real biomechanical behaviors. The articles (n = 47) were categorized according to their validation method as follows: in vivo experiments in humans (n = 1) and other animals (n = 3), model experiments (n = 32), others’ clinical data and past literature (n = 9), and other software (n = 2)مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Fig. 3

Proportion of dental implant FEA articles with a validation. (Left) Among totally 522 FEA articles of dental implants which we were able to access English full text up to January 2017, there are only 47 articles with a validation. (Right) The articles with a validation were categorized according to their validation method as follows levels: A, in vivo (human bodies); B, performed in vivo (heterogeneous animals); C, model experiment performed using part of a cadaver; D, model experiment performed using heterogeneous bone; E, model experiment performed using artificial materials; F, comparison with past literature; and G, performed with other software (n = 2)مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Based on the validation methods described in the articles, the top portion of the validation hierarchy comprised studies that used a customized clinical method in a human for validation [10]. The next level of the hierarchy comprised studies that used models for validation, including animal models [111213] and mechanical experiments. Mechanical experiments were divided according to the material used for bone models and the techniques used for testing those models. The materials were divided into homogenous bone, heterogeneous bone, and artificial materials such as acrylic, polyurethane, plastic bone material, and others. Various validation methods were used in studies that employed mechanical testing of bone models using these specific artificial materials, such as digital image correction [11], photo-elastic stress analysis [15], and use of a strain gauge test attached to a model (this was the most commonly used method, described in 15 of 48 articles). These techniques also involved measurement of the implant displacement and fatigue testing of an implant body. The next level of the hierarchy comprised studies that used literature or clinical data from other articles to compare with results of FEA. The final level comprised studies that used other computer software for support but did not perform an actual experiment.

We classified all validation processes based on their similarity to real biomechanical behaviors into the following hierarchy (levels A to G) (Fig. 2):

The top level of the hierarchy, level A, includes in vivo methods of FEA validation conducted in humans. In 2006, Heckmann et al. [10] quantified the degree of stress that occurs in the bone around the implants as a result of fixation of cemented and screw-retained fixed partial dentures. They used a computer-aided design (CAD) model of an implant embedded in a bone block for FEA, and strain gauge experiments were performed under the same loading conditions with the use of a resin bone model and a human being for validation.

 • Level B: performed in vivo (heterogeneous animals) (n = 3) [111213]

Three studies conducted animal experiments for FEA validation. In 2009, Hou et al. [12] conducted an FEA validation study involving rats to assess the histological change in the mechanical environment surrounding loaded and unloaded implants. In 1997, Natali et al. [11] performed a validation study in which they compared the influence of axial and nonaxial forces on the bone tissue surrounding oral implants placed in dogs. Both research groups used computed tomography data and CAD techniques to create an FEA model. Similarly, in 2015, Cha et al. [13] used murine femurs to place implants with low and high insertion torques for FEA validation.

 • Level C: model experiment performed using part of a cadaver (n = 4) [16171819]

 • Level D: model experiment performed using heterogeneous bone (n = 5) [2021222324]

The next two levels in the hierarchy comprised in vivo model experiments on a section of a cadaver (level C) and the bone of heterogeneous animals (level D). Most of these studies involved mechanical testing, such as recording strain by a strain gauge attached to a dry skull or a section of bovine, porcine, or sheep bone. Bardyn et al. [20] compared the FEA-predicted removal torque with that measured using sheep bone and polyurethane foam as a validation technique. Olsen et al. [21] scanned a porcine mandible to create an FEA model and compared the FEA-predicted implant displacement with that measured on the same porcine mandible as a validation technique. Additionally, in 2002, Huang et al. [22] determined the vibrating behavior of a dental implant under various surrounding bone conditions using bone sections from hogs and FEA. The resonance frequency was compared between the two techniques, but in this case, FEA seemed more likely to serve as a validation technique to support the results of the model experiment.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Artificial materials such as acrylic resin, polyurethane, or plastic bone models were commonly used as embedded “bone” implants in validation experiments. Level E includes the use of special materials and specific methods to measure the force distribution and photoelastic resin as well as a technique called digital image correlation described by Tiossi et al. [14] in 2013. Comparisons of these artificial materials is difficult because it is challenging to determine how much more accurate one technique is over another technique. Even after subcategorizing the techniques from E1 to E5, we found that no one technique was superior to any other.

 • Level F: performed by comparison with past literature (n = 9) [474849505152535455]

Validations in this level involve comparison of FEA with clinical data (F1) or other literature (F2). Most such studies compared FEA with “similar” conditions in patients, but either the comparisons were not customized or indirect and ill-defined clinical results (e.g., bone resorption volume in length or radiographic X-ray images) were compared with force in FEA. Level F2 includes validation using past literature with similar results or conclusions that were mostly summarized in few words in the “Discussion” section of an article.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

 • Level G: performed by comparison with other software (n = 2) [5657]

The last level, level G, includes validation performed by another type of computer software such as two-dimensional FEA, i.e., an FEA model built in a computer is validated by another computer simulation or calculated values.

Discussion

The use of FEA for dental implants and surrounding bone has increased during the past few decades. Our PubMed search using the terms “dental implants” and “finite element analysis” revealed about 450 papers published in the past 10 years. However, FEA studies of implants using validation experiments are comparatively rare. While prior studies had effectively outlined the importance of validation in biomechanical FEA, no reviews of studies that applied validation to computational biomechanics of dental implants have been performed.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Table 1 shows all studies in the literature that considered the need for validation of FEAs. According to these studies, we established a hierarchy based on the evidence level of the validations (A to G, i.e., high to low) (Fig. 2).

Level A: validation using living humans

Level B: validation using living heterogeneous animals

Levels C and D: validation using homogenous and heterogeneous bone

Level E: validation using artificial bone materials

Level F: validation using past literature

Level G: validation using other software

FEA using model verification cannot be considered to be a validation method for entire study. Model verification should be performed to ensure accurate FEA; however, finite element models verified with clinical data such as a patient’s computed tomography findings are categorized in a low level of validation or without validation. For this reason, studies that used only model verification (some studies may called it by “model validation”) were not included in our review [5859606162].مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Many recent papers [101112141525262728293031333536394142434445474850515254555859606162636465666768697071727374] have described the use of FEA to evaluate the stress distribution of implant fixtures and surrounding bone, with a particular focus on different fixture lengths, shapes, connection designs, and prostheses. However, most such studies مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا[155859606162636465666768697071727374] were performed without validation executed under the same conditions with the FEA. The following questions are worthy of consideration by oral scientists and clinicians: Can a finite element model really create a virtual condition simulating the biomechanical behavior of the craniomandibular system? To what extent can we predict biological activities with finite element models [9]?مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

The complexity of living organisms and internal biological phenomena is impossible to fully and precisely duplicate with individual-level specificity using a computer. However, we can evaluate the limitations of current technology and build a model with the highest level of evidence possible.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Because of the limitations of computer technology, most FEA models [7576777879] simplify the skeletal muscle architecture in terms of a uniform fiber length, pennation angle, and line of action and represent the architecture using a Hill-based muscle model. However, how well the modeling of skeletal muscles as one-dimensional strings represents the behavior of the full three-dimensional muscles remains unknown. Reducing the complexity of the muscles to strings entirely neglects the variations in muscle density (deformation) and structure during the complex movement of real muscle specimens, which is difficult to acquire.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

This review focused on validation of FEA and established a hierarchy of validation techniques from high to low as a reference for further FEA studies. However, due to the limitations of this study, the boundary conditions and finite element method (FEM) settings were not considered. For example, some research may have involved high-level validation performed in vivo, but the original FEM model was built by CAD using only a simple flat two-layer bone and without any model verification. Some other studies used a simulated bone (computed tomography data from homogeneous, heterogeneous, or artificial materials) as an FEM geometry reference and performed the validation on that material only, without seeking to perform validation using a more realistic material. Both the use of a detailed, accurate model that closely resembles the real condition and the performance of validation to prove its accuracy are important. As computer technology has progressed, model verification has become more sophisticated and complicated; however, validation still should not be ignored.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

While conducting this review, we also considered future efforts. There are two types of FEA studies: time-dependent studies, which have a validity period within which the process must take place, and time-independent studies, which have no validity period but only analyze the stress distribution at a single point in time. To date, several biomechanical studies have been published with time-independent analysis [10111214152526272829303133353639414243444547485051525455585960616263646566676869707172737480] (e.g., examination of bone resorption underneath the denture base, analysis of the instant stress distribution of a dental implant, and the bones or components of an artificial knee joint). Maeda and Wood [80] simulated a bone-dependent bone resorption process using an FEM model and shape-optimization algorithm.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

To explain or analyze the mechanical properties involved in biological phenomena such as motor tasks (mastication, walking, or heart contraction), a time-dependent finite element model may provide a more realistic view. However, if time-dependent performance criteria are considered (the most common is to clarify the influence of musculoskeletal structure on function or the performance of a motor task), dynamic optimization and boundary conditions are required. This means that a much more complex model including many parameters and properties must be built, despite some of these real-world physiological data being unknown. This difficulty may explain why time-dependent models of mastication for FEA are rare.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا


Conclusions

 1. 1.

  High-level validation of FEA using in vivo experiments is still rare in the dental implant field.

 2. 2.

  It is necessary to clearly indicate the validation process of the model when a study using FEA is presented.

 3. 3.

  The hierarchy proposed in this study based on the evidence level of the validations can be applied to evaluate the clinical significance of studies using FEA.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا


Declarations

Authors’ contributions

YC and YM studied the concept and design of the study. YC, AAT, and TG contributed to the acquisition of the data. YC, AAT, and MW analyzed and interpreted the data. YC drafted the manuscript. YC and YM critically revised the article. All authors read and approved the final manuscript.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Competing interests

Yuanhan Chang, Abhijit Anil Tambe, Yoshinobu Maeda, Masahiro Wada, and Tomoya Gonda declare that they have no competing interests.مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Publisher’s Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Open AccessThis article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.


Authors’ Affiliations

(1)

Department of Prosthodontics, Gerodontology and Oral Rehabilitation, Osaka University Graduate School of Dentistry, Osaka, Japan

(2)

Mahatma Gandhi Vidyamandir’s Karmaveer Bhausaheb Hiray Dental College & Hospital, Nashik, India

References

 1. Van Staden RC, Guan H, Loo YC. Application of the finite element method in dental implant research. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2006;9:257–70.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 2. Maminskas J, Puisys A, Kuoppala R, Raustia A, Juodzbalys G. The prosthetic influence and biomechanics on peri-implant strain: a systematic literature review of finite element studies. J Oral Maxillofac Res. 2016;7:e4.View ArticlePubMedPubMed CentralGoogle Scholar
 3. Gass SI. Decision-adding models: validation, assessment and related issues for policy analysis. Oper Res. 1983;31:603–31.View ArticleGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 4. Dumont ER, Grosse IR, Slater GJ. Requirements for comparing the performance of finite element models of biological structures. J Theor Biol. 2009;256:96–103.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 5. Hannam AG. Current computational modelling trends in craniomandibular biomechanics and their clinical implications. J Oral Rehabil. 2011;38:217–34.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 6. Boehm BW. Software engineering economics. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 1981.Google Scholar
 7. Blottner FG. Accurate Navier-Stokes results for the hypersonic flow over a spherical nosetip. AIAA J Spacecr Rocket 1990;27:113-122.Google Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 8. Anderson AE, Ellis BJ, Weiss JA. Verification, validation and sensitivity studies in computational biomechanics. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2007;10:171–84.View ArticlePubMedPubMed CentralGoogle Scholar
 9. Viceconti M, Olsen S, Nolte LP, Burton K. Extracting clinically relevant data from finite element simulations. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2005;20:451–4.View ArticleGoogle Scholar
 10. Heckmann SM, Karl M, Wichmann MG, Winter W, Graef F, Taylor TD. Loading of bone surrounding implants through three-unit fixed partial denture fixation: a finite-element analysis based on in vitro and in vivo strain measurements. Clin Oral Implants Res. 2006;17:345–50.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 11. Natali AN, Meroi EA, Williams KR, Calabrese L. Investigation of the integration process of dental implants by means of a numerical analysis of dynamic response. Dent Mater. 1997;13:325–32.View ArticlePubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 12. Hou X, Weiler MA, Winger JN, Morris JR, Borke JL. Rat model for studying tissue changes induced by the mechanical environment surrounding loaded titanium implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24:800–7.PubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 13. Cha JY, Pereira MD, Smith AA, Houschyar KS, Yin X, Mouraret S, et al. Multiscale analyses of the bone-implant interface. J Dent Res. 2015;94:482–90.View ArticlePubMedPubMed CentralGoogle Scholar
 14. Tiossi R, Vasco MA, Lin L, Conrad HJ, Bezzon OL, Ribeiro RF, et al. Validation of finite element models for strain analysis of implant-supported prostheses using digital image correlation. Dent Mater. 2013;29:788–96.View ArticlePubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 15. Alrbata RH, Yu W, Kyung HM. Biomechanical effectiveness of cortical bone thickness on orthodontic microimplant stability: an evaluation based on the load share between cortical and cancellous bone. Am J Orthod Dentofac Orthop. 2014;146:175–82.View ArticleGoogle Scholar
 16. Nagasao T, Miyamoto J, Kawana H. Biomechanical evaluation of implant placement in the reconstructed mandible. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24:999–1005.PubMedGoogle Scholar
 17. Nagasao T, Miyamoto J, Tamaki T, Kawana H. A comparison of stresses in implantation for grafted and plate-and-screw mandible reconstruction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;109:346–56.View ArticlePubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 18. Eser A, Akça K, Eckert S, Cehreli MC. Nonlinear finite element analysis versus ex vivo strain gauge measurements on immediately loaded implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24:439–46.PubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 19. Nagasao T, Miyamoto J, Jin H, Tamaki T, Isshiki Y, Kaneko T, et al. The dynamics in implantation for patients with clefts. Cleft Palate Craniofac J. 2006;43:84–91.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 20. Bardyn T, Gédet P, Hallermann W, Büchler P. Prediction of dental implant torque with a fast and automatic finite element analysis: a pilot study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;109:594–603.View ArticlePubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 21. Olsen S, Ferguson SJ, Sigrist C, Fritz WR, Nolte LP, Hallermann W, et al. A novel computational method for real-time preoperative assessment of primary dental implant stability. Clin Oral Implants Res. 2005;16:53–9.View ArticlePubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 22. Huang HM, Lee SY, Yeh CY, Lin CT. Resonance frequency assessment of dental implant stability with various bone qualities: a numerical approach. Clin Oral Implants Res. 2002;13:65–74.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 23. Hasan I, Röger B, Heinemann F, Keilig L, Bourauel C. Influence of abutment design on the success of immediately loaded dental implants: experimental and numerical studies. Med Eng Phys. 2012;34:817–25.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 24. Chatzigianni A, Keilig L, Duschner H, Götz H, Eliades T, Bourauel C. Comparative analysis of numerical and experimental data of orthodontic mini-implants. Eur J Orthod. 2011;33:468–75.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 25. Ozçelik T, Ersoy AE. An investigation of tooth/implant-supported fixed prosthesis designs with two different stress analysis methods: an in vitro study. J Prosthodont. 2007;16:107–16.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 26. Chou IC, Lee SY, Jiang CP. Effects of implant neck design on primary stability and overload in a type IV mandibular bone. Int J Numer Method Biomed Eng. 2014;30:1223–37.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 27. Chang SH, Huang SR, Huang SF, Lin CL. Mechanical response comparison in an implant overdenture retained by ball attachments on conventional regular and mini dental implants: a finite element analysis. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2016;19:911–21.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 28. Rezende CE, Chase-Diaz M, Costa MD, Albarracin ML, Paschoeto G, Sousa EA, et al. Stress distribution in single dental implant system: three-dimensional finite element analysis based on an in vitro experimental model. J Craniofac Surg. 2015;26:2196–200.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 29. Mobilio N, Stefanoni F, Contiero P, Mollica F, Catapano S. Experimental and numeric stress analysis of titanium and zirconia one-piece dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28:e135–42.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 30. Chang SH, Lin CL, Hsue SS, Lin YS, Huang SR. Biomechanical analysis of the effects of implant diameter and bone quality in short implants placed in the atrophic posterior maxilla. Med Eng Phys. 2015;2015. Article ID 943839. p. 16.Google Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 31. Tu MG, Hsu JT, Fuh LJ, Lin DJ, Huang HL. Effects of cortical bone thickness and implant length on bone strain and interfacial micromotion in an immediately loaded implant. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010;25:706–14.PubMedGoogle Scholarمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 32. Lin CL, Lin YH, Chang SH. Multi-factorial analysis of variables influencing the bone loss of an implant placed in the maxilla: prediction using FEA and SED bone remodeling algorithm. J Biomech. 2010;43:644–51.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 33. Qian L, Todo M, Matsushita Y, Koyano K. Effects of implant diameter, insertion depth, and loading angle on stress/strain fields in implant/jawbone systems: finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24:877–86.PubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 34. Karl M, Kelly JR. Influence of loading frequency on implant failure under cyclic fatigue conditions. Dent Mater. 2009;25:1426–32.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 35. Hsu JT, Fuh LJ, Lin DJ, Shen YW, Huang HL. Bone strain and interfacial sliding analyses of platform switching and implant diameter on an immediately loaded implant: experimental and three-dimensional finite element analyses. J Periodontol. 2009;80:1125–32.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 36. Nagasawa S, Hayano K, Niino T, Yamakura K, Yoshida T, Mizoguchi T, et al. Nonlinear stress analysis of titanium implants by finite element method. Dent Mater J. 2008;27:633–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 37. Huang HL, Huang JS, Ko CC, Hsu JT, Chang CH, Chen MY. Effects of splinted prosthesis supported a wide implant or two implants: a three-dimensional finite element analysis. Clin Oral Implants Res. 2005;16:466–72.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 38. Iplikçioğlu H, Akça K, Cehreli MC, Sahin S. Comparison of non-linear finite element stress analysis with in vitro strain gauge measurements on a Morse taper implant. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003;18:258–65.PubMedGoogle Scholar
 39. Chang CL, Chen CS, Yeung TC, Hsu ML. Biomechanical effect of a zirconia dental implant-crown system: a three-dimensional finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27:e49–57.PubMedGoogle Scholar
 40. Chang CL, Chen CS, Huang CH, Hsu ML. Finite element analysis of the dental implant using a topology optimization method. Med Eng Phys. 2012;34:999–1008.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 41. Zhiyong L, Arataki T, Shimamura I, Kishi M. The influence of prosthesis designs and loading conditions on the stress distribution of tooth-implant supported prostheses. Bull Tokyo Dent Coll. 2004;45:213–21.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 42. Chang JZ, Chen YJ, Tung YY, Chiang YY, Lai EH, Chen WP, et al. Effects of thread depth, taper shape, and taper length on the mechanical properties of mini-implants. Am J Orthod Dentofac Orthop. 2012;141:279–88.View ArticleGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 43. Inglam S, Chantarapanich N, Suebnukarn S, Vatanapatimakul N, Sucharitpwatskul S, Sitthiseripratip K. Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28:e48–56.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 44. Necchi S, Migliavacca F, Gastaldi D, Pizzagalli M, Del Fabbro M, Weinstein R, et al. The effect of fixture neck design in a realistic model of dental implant: a finite element approach. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2003;6:289–97.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 45. Genna F. On the effects of cyclic transversal forces on osseointegrated dental implants: experimental and finite element shakedown analyses. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2003;6:141–52.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 46. Perriard J, Wiskott WA, Mellal A, Scherrer SS, Botsis J, Belser UC. Fatigue resistance of ITI implant-abutment connectors—a comparison of the standard cone with a novel internally keyed design. Clin Oral Implants Res. 2002;13:542–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 47. Sotto-Maior BS, Mercuri EG, Senna PM, Assis NM, Francischone CE, Del Bel Cury AA. Evaluation of bone remodeling around single dental implants of different lengths: a mechanobiological numerical simulation and validation using clinical data. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2016;19:699–706.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 48. Wang C, Li Q, McClean C, Fan Y. Numerical simulation of dental bone remodeling induced by implant-supported fixed partial denture with or without cantilever extension. Int J Numer Method Biomed Eng. 2013;29:1134–47.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 49. MacGinnis M, Chu H, Youssef G, Wu KW, Machado AW, Moon W. The effects of micro-implant assisted rapid palatal expansion (MARPE) on the nasomaxillary complex—a finite element method (FEM) analysis. Prog Orthod. 2014;15:52.View ArticlePubMedPubMed CentralGoogle Scholar
 50. Choi KS, Park SH, Lee JH, Jeon YC, Yun MJ, Jeong CM. Stress distribution on scalloped implants with different microthread and connection configurations using three-dimensional finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27:e29–38.PubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 51. Shen WL, Chen CS, Hsu ML. Influence of implant collar design on stress and strain distribution in the crestal compact bone: a three-dimensional finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010;25:901–10.PubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 52. Lin D, Li Q, Li W, Duckmanton N, Swain M. Mandibular bone remodeling induced by dental implant. J Biomech. 2010;43:287–93.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 53. Fanuscu MI, Vu HV, Poncelet B. Implant biomechanics in grafted sinus: a finite element analysis. J Oral Implantol. 2004;30:59–68.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 54. Mellal A, Wiskott HW, Botsis J, Scherrer SS, Belser UC. Stimulating effect of implant loading on surrounding bone. Comparison of three numerical models and validation by in vivo data. Clin Oral Implants Res. 2004;15:239–48.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 55. Zarone F, Apicella A, Nicolais L, Aversa R, Sorrentino R. Mandibular flexure and stress build-up in mandibular full-arch fixed prostheses supported by osseointegrated implants. Clin Oral Implants Res. 2003;14:103–14.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 56. Bulaqi HA, Mousavi Mashhadi M, Geramipanah F, Safari H, Paknejad M. Effect of the coefficient of friction and tightening speed on the preload induced at the dental implant complex with the finite element method. J Prosthet Dent. 2015;113:405–11.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 57. Vayron R, Nguyen VH, Bosc R, Naili S, Haïat G. Finite element simulation of ultrasonic wave propagation in a dental implant for biomechanical stability assessment. Biomech Model Mechanobiol. 2015;14:1021–32.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 58. Cicciù M, Cervino G, Bramanti E, Lauritano F, Lo Gudice G, Scappaticci L, et al. FEM analysis of mandibular prosthetic overdenture supported by dental implants: evaluation of different retention methods. Comput Math Methods Med. 2015;2015:16. http://dx.doi.org/10.1155/2015/943839.
 59. Topkaya T, Solmaz MY. The effect of implant number and position on the stress behavior of mandibular implant retained overdentures: a three-dimensional finite element analysis. J Biomech. 2015;48:2102–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 60. Costa C, Peixinho N, Silva JP, Carvalho S. Study and characterization of the crest module design: a 3D finite element analysis. J Prosthet Dent. 2015;113:541–7.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 61. Arat Bilhan S, Baykasoglu C, Bilhan H, Kutay O, Mugan A. Effect of attachment types and number of implants supporting mandibular overdentures on stress distribution: a computed tomography-based 3D finite element analysis. J Biomech. 2015;48:130–7.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 62. Abou-Emara M, Spintig T, Lackmann J, Müller WD. Finite element analysis of the biomechanical effects of PEEK dental implants on the peri-implant bone. J Biomech. 2015;48:1–7.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 63. Capek L, Simunek A, Henys P, Dzan L. The role of implant’s surface treatment to its preload. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2014;17(Suppl 1):8–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 64. Brunski JB. Biomechanical aspects of the optimal number of implants to carry a cross-arch full restoration. Eur J Oral Implantol. 2014;7(Suppl 2):S111–31.PubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 65. Harirforoush R, Arzanpour S, Chehroudi B. The effects of implant angulation on the resonance frequency of a dental implant. Med Eng Phys. 2014;36:1024–32.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 66. Xiao W, Li Z, Shen S, Chen S, Wang Y, Wang J. Theoretical role of adjunctive implant positional support in stress distribution of distal-extension mandibular removable partial dentures. Int J Prosthodont. 2014;27:579–81.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 67. Kim S, Kim S, Choi H, Woo D, Park YB, Shim JS, et al. A three-dimensional finite element analysis of short dental implants in the posterior maxilla. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29:e155–64.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 68. van Staden RC, Li X, Guan H, Johnson NW, Reher P, Loo YC. A finite element study of short dental implants in the posterior maxilla. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29:e147–54.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 69. Piotrowski B, Baptista AA, Patoor E, Bravetti P, Eberhardt A, Laheurte P. Interaction of bone-dental implant with new ultra low modulus alloy using a numerical approach. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2014;38:151–60.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 70. dos Santos MB, Bacchi A, Correr-Sobrinho L, Consani RL. The influence of clip material and cross sections of the bar framework associated with vertical misfit on stress distribution in implant-retained overdentures. Int J Prosthodont. 2014;27:26–32.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 71. Santiago Junior JF, Pellizzer EP, Verri FR, de Carvalho PS. Stress analysis in bone tissue around single implants with different diameters and veneering materials: a 3-D finite element study. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2013;33:4700–14.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 72. Ding X, Liao SH, Zhu XH, Wang HM. Influence of orthotropy on biomechanics of peri-implant bone in complete mandible model with full dentition. Biomed Res Int. 2014;2014:709398.PubMedPubMed CentralGoogle Scholar
 73. Gačnik F, Ren Z, Hren NI. Modified bone density-dependent orthotropic material model of human mandibular bone. Med Eng Phys. 2014;36:1684–92.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 74. Kang N, Wu YY, Gong P, Yue L, Ou GM. A study of force distribution of loading stresses on implant-bone interface on short implant length using 3-dimensional finite element analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014;118:519–23.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 75. Chi SW, Hodgson J, Chen JS, Reggie Edgerton V, Shin DD, Roiz RA, et al. Finite element modeling reveals complex strain mechanics in the aponeuroses of contracting skeletal muscle. J Biomech. 2010;43:1243–50.View ArticlePubMedPubMed CentralGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 76. Yucesoy CA, Koopman BH, Huijing PA, Grootenboer HJ. Three-dimensional finite element modeling of skeletal muscle using a two-domain approach: linked fiber-matrix mesh model. J Biomech. 2002;35:1253–62.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 77. Koolstra JH, van Eijden TM. A method to predict muscle control in the kinematically and mechanically indeterminate human masticatory system. J Biomech. 2001;34:1179–88.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 78. Koolstra JH, van Eijden TM. Combined finite-element and rigid-body analysis of human jaw joint dynamics. J Biomech. 2005;38:2431–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 79. Houdijk H, Bobbert MF, de Haan A. Evaluation of a Hill based muscle model for the energy cost and efficiency of muscular contraction. J Biomech. 2006;39:536–43.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 80. Maeda Y, Wood WW. Finite element method simulation of bone resorption beneath a complete denture. J Dent Res. 1989;68:1370–3.View ArticlePubMedGoogle Scholar

 

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Posted in بانک مقالات دندانپزشکی،دانلود مقاله دندانپزشکی،مقالات ISI دندانپزشکی،مقالات دندانپزشکی،مقالات رایگان،مقالات علمی ایمپلنت دندانی،مقاله،مقاله ایمپلنت،مقاله ایمپلنت دندانی،مقاله پروتز،مقاله دندانپزشکی انگلیسی

نوشته های دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *