مرجع کتاب های ایران و جهان

Genomic analyses of early peri-implant bone healing in humans: a systematic review — International Journal of Implant Dentistry 2015 1:5

Genomic analyses of early peri-implant bone healing in humans: a systematic review

 • Siddharth Shanbhag,
 • Vivek Shanbhag and
 • Andreas Stavropoulos
International Journal of Implant Dentistry 2015 1:5

Received: 14 November 2014

Accepted: 27 January 2015

Published: 1 March 2015


Abstract

Objective

The objective of the study was to systematically review the literature for studies reporting gene expression analyses (GEA) of the biological processes involved in early human peri-implant bone healing.

Methods

Electronic databases (MEDLINE, EMBASE) were searched in duplicate. Controlled and uncontrolled studies reporting GEA of human peri-implant tissues – including ≥5 patients and ≥2 time points – during the first 4 weeks of healing were eligible for inclusion. Methodological quality and risk of bias were also assessed.

Results

Four exploratory studies were included in reporting GEA of either tissues attached to SLA or SLActive implants after 4 to 14 days or cells attached to TiOBlast or Osseospeed implants after 3 to 7 days. A total of 111 implants from 43 patients were analyzed using validated array methods; however, considerable heterogeneity and risk of bias were detected. A consistent overall pattern of gene expression was observed; genes representing an immuno-inflammatory response were overexpressed at days 3 to 4, followed by genes representing osteogenic processes at day 7. Genes representing bone remodeling, angiogenesis, and neurogenesis were expressed concomitantly with osteogenesis. Several regulators of these processes, such as cytokines, growth factors, transcription factors, and signaling pathways, were identified. Implant surface properties seemed to influence the healing processes at various stages via differential gene expression. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Conclusion

Limited evidence from gene expression studies in humans indicates that osteogenic processes commence within the first post-operative week and they appear influenced at various stages by implant surface properties.

Keywords

Dental implantOsseointegrationGene expressionMolecular assessment

Review

Introduction

Osseointegrated oral implants are an integral part of modern reconstructive dentistry and are associated with favorable long-term therapeutic outcomes [1]. Osseointegration was originally defined as the direct contact between vital bone and a load-bearing implant observed at the light microscopic, i.e., histological, level [2]. Morphogenesis of implant osseointegration has been assessed in several preclinical in vivo and clinical histological studies [36], providing the basis for understanding the biological process. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

The biological events during the early phase of osseointegration are directly influenced by the osseous microenvironment (i.e., cells, signaling molecules, and matrix) into which the implant is placed and have many similarities with general wound healing mechanisms [7]. Implant surgery induces trauma, resulting in bleeding and fibrin clot formation and an inflammatory reaction that dominate the events of the first post-operative week. The deposition of vital new bone on the implant surface by osteoblasts (osteogenesis), a fundamental requirement for osseointegration, occurs via secretion of a complex extracellular matrix (ECM) of proteins, which subsequently undergoes mineralization to form bone [8,9]. Primary (woven) bone lined by osteoblasts can indeed be observed on the implant surface already after 1 week [3,5]. In parallel, removal of the created bone debris and remodeling of necrotized bone (due to the pressure exerted by the implant) is underway. Replacement of woven bone by organized and mechanically superior lamellar bone can be observed from the second to fourth week (depending on the species) and progressively increases until woven bone is almost entirely replaced (8 to 12 weeks). These events, including the nutrition of the newly formed tissue, are sustained through concomitantly occurring angiogenesis, i.e., formation of new blood vessels from existing ones [10,11]. Thus, osseointegration is a dynamic process whereby bone formation and remodeling occur in parallel around the implant [4,6]. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Morphogenesis of osseointegration and assessment of the degree of bone-to-implant contact is usually performed by means of histological evaluation [12], while the underlying molecular processes may be more precisely evaluated at genetic level [13,14]. Data from gene expression analyses of fracture healing provide the basis for understanding these processes [15]. These studies have identified the cells, signals, and interactions governing the key processes of bone regeneration. Bone-forming osteoblasts are primarily derived from marrow-resident multipotent progenitor cells (mesenchymal stem cells (MSCs)), which are recruited to the regeneration site. This process of MSC recruitment and differentiation along the osteogenic lineage is termed as osteoinduction and is controlled primarily by various pro/anti-inflammatory cytokines (CKs) and by growth factors (GFs) secreted by inflammatory cells and/or osteoblasts or by GF resident within the extracellular matrix (e.g., bone morphogenetic proteins (BMPs)) in response to injury [1618]. Moreover, CKs and GFs act as signaling molecules via specific signaling pathways and guide the process of cell differentiation in the proper temporal sequence [19,20]. Intermediaries in this process are various bone-specific transcription factors (TFs), which act as ‘molecular switches’ during cell differentiation and are targets of CKs and GFs [21]. TFs facilitate bone-specific gene transcription and ultimately gene expression by which MSCs undergo differentiation and acquire the osteoblastic phenotype [22]. While GFs regulate mainly osteoinduction and osteogenesis, pro-inflammatory CKs regulate the antagonist process of bone resorption by inducing the differentiation of hematopoietic stem cells (HSCs) into osteoclasts and macrophages [23], contributing to the dynamic nature of bone regeneration and remodeling. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Recent in vitro [24] and preclinical in vivo [25] studies have focused on the early molecular biological responses to various titanium implant surfaces. Understanding these early responses is essential for efforts aiming to accelerate and enhance the process of osseointegration [26]. Upregulation or downregulation of specific genes in peri-implant tissues identified by analyses of genetic material (DNA, RNA) reflects the nature and timing of the various healing processes, which in turn could be potential ‘molecular targets’ for enhancing osseointegration [27,28]. The aim of the present study was to systematically review the available literature on gene expression analyses of the biological processes involved in early human peri-implant bone healing.

Methods

Study design

A study protocol for a systematic qualitative literature review was developed based on recommended methods [29]. The focused question was ‘what biological processes are reflected by gene expression analyses in peri-implant tissues of humans during the early stages (up to 4 weeks) of healing?’

Inclusion and exclusion criteria

All studies, controlled (using different implants) or uncontrolled, reporting gene expression analyses of peri-implant tissues harvested from ≥5 human patients at ≥2 time points during the first 4 weeks of healing, were eligible for inclusion. Studies reporting the use of either ‘experimental’ (micro) or standard implants with clear description of implant surface properties, placed in the maxilla or mandible and retrieved at a later time point, were eligible for inclusion. Studies reporting (1) analyses of peri-implant mucosa or sulcular fluid or peri-implant tissues of failing or infected implants (peri-implantitis), (2) only histological or immunohistochemical analyses without gene expression of harvested tissues, and (3) in vitroand preclinical in vivo studies were excluded. Primary outcome of interest was the biological process (or processes) reflected by gene expression at a particular time point of peri-implant tissue healing. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Search strategy

Electronic databases of MEDLINE (via PubMed) and EMBASE were searched by one author (SS) for relevant English-language literature up to and including June 2014. The search strategy used for MEDLINE was (((((“gene expression” OR transcriptome OR transcriptional OR molecular OR microarray))) AND ((osseointegration OR healing OR “peri implant”))) AND implants) AND ((human OR humans OR patients OR subjects)). Unpublished literature was searched via the Google and Google Scholar search engines. Additionally, the bibliographies of all relevant studies and review articles were searched.

Study selection

Titles and abstracts of the search identified studies were screened by two authors (SS and VS) based on the inclusion criteria, and full texts of all eligible studies were obtained. Differences in assessment of eligibility were resolved by discussion with the third author (AS). Full texts were independently reviewed by both reviewers, and final inclusion was based on the aforementioned inclusion criteria. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Data extraction

Both reviewers independently extracted data from the full texts of included articles using specially designed forms. Data on author(s), study design, implant type/surface, any additional procedures performed, number of patients (in each group), presence of a control group, procedure and time of implant retrieval, methods of gene expression analysis, and main results, were extracted. Descriptive summaries of the studies were entered into tables, and a qualitative synthesis of evidence was planned. Any disagreement between the reviewers regarding data extraction was resolved by discussion. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Assessment of methodology and risk of bias

Assessment of the methodological validity of the included studies was performed using criteria adapted from previous reports [30,31]. Aspects of study design, genotyping methods, and data analyses were considered using nine criteria (Table 1). مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Table 1

Assessment of the genotyping methodology in the included studies

Methodology

Ivanovski et al. [ 34 ]

Donos et al. [35 ]

Bryington et al. [36 ]

Thalji et al. [ 37 ]

Tissue harvesting

Tissue attached to implant carefully removed with a curette, preexisting hard tissue discarded

Tissue attached to implant carefully removed with a curette and homogenized

Implants removed by reverse threading and homogenized; cell lysates isolated

Implants removed by reverse threading and homogenized; cell lysates isolated

Sample preparation

Total RNA isolation, purification, quantity/quality analysis and biotin-labeling

Total RNA isolation, purification, quantity/quality analysis and biotin-labeling

Total RNA isolation, quantification

Total RNA isolation, purification, quantity/quality analysis and biotin-labeling

Array technique

Microarray hybridization (Human WG-6 V3)

Microarray hybridization (Human WG-6 V3)

RT-PCR (custom RT-PCR array for osteogenesis genes; human inflammatory cytokines and receptors PCR array)

Microarray hybridization (Affymetrix Human Gene 1.1 ST)

Scanning, data preparation

Bead Station 500/Bead Studio v3 software, raw probe expression values extracted

Bead Station 500/ Bead Studio v3 software, raw probe expression values extracted

RT2 SYBR Green qPCR Master Mix/7500 Real-Time PCR system

Affymetrix Gene Chip Scanner

Processing

Noisy data discarded

Noisy data discarded

Normalization of osteogenesis and cytokine array

Unclear

Clustering

GO categories (DAVID tool)

GO categories (DAVID tool)

Osteogenesis genes; cytokine-related genes

GO categories (Gene Spring)

Statistical analysis

Gene Spring software

Gene Spring software

RT2 Profiler software

Gene Spring software

Comparisons

Pair-wise comparisons between three time points (4 vs. 7 days, 7 vs. 14 days, and 4 vs. 14 days)

Pair-wise comparisons at each time point (4, 7, and 14 days) between SLA and SLActive surfaces

T-test to evaluate differences between each implant surface per time point

Two-way ANOVAs to determine differences between implant surface type and time points; pair-wise comparisons of each implant surface independently at different time points (day 7 vs. day 3)

GO, gene ontology; DAVID, Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery.

The risk of bias in the included studies was assessed using an adaptation of published guidelines for reporting systematic reviews of periodontal genetic association studies [32]. Mainly, aspects of study design and methodological validity were assessed using 15 criteria and scored as ‘yes,’ ‘no,’ or ‘unclear’ based on the information provided in the study manuscript (Table 2). Moreover, published guidance [33] regarding the qualitative and quantitative syntheses of results from genetic association studies was consulted, and heterogeneity across the included studies was assessed to explore the possibility of a meta-analysis.

Table 2

Assessment of risk of bias and heterogeneity within and across the included studies

Category

Ivanovski et al. [ 34 ]

Donos et al. 2011 [ 35 ]

Bryington et al. [ 36 ]

Thalji et al. [ 37 ]

Study design

  Comparison

None (only SLActive)

SLA vs. SLActive

TiOBlast vs. Osseospeed

TiOBlast vs. Osseospeed

  Setting

University

University

University

University

  Population, inclusion criteria

9 healthy volunteers with no mandibular third molars, no contraindications for oral surgery; age 21 to 48, median 29 years

9 healthy volunteers with no mandibular third molars; age 21 to 48, median 29 years

6 women, 4 men; implant patients, systemically healthy (no HTN, diabetes, CVD); age 25 to 58, mean 36.2 years

9 women, 2 men; implant patients, systemically healthy; age 47 to 69, mean 60.2 years

  Exclusion criteria

Smokers

Smokers

Smokers, pregnancy, periodontal/periapical disease, subjects taking bisphosphonates, hormone replacement therapy, corticosteroids

Smokers, uncontrolled diabetes, history of head/neck radiotherapy, taking corticosteroids, bisphosphonates

  Comparability of groups

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear

  Potential confounders, e.g., post-op medication

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear

  Power calculation

No

No

No

No

  Statistical correction

For multiple sampling

For multiple sampling

Unclear

For multiple sampling

Methods

  Tissue analyzed

Peri-implant tissue

Peri-implant tissue

Implant-adherent cells

Implant-adherent cells

  Genetic material analyzed

Total RNA

Total RNA

Total RNA

Total RNA

  Success rate

Unclear

16/18 samples (88.8%)

7/10 subject samples (70%)

Unclear

  Genotyping method

Microarray

Microarray

RT-PCR

Whole-genome microarray

  Genotype counts

Yes

Yes

Yes

Yes

  Blinding

Unclear

Unclear

Yes

Unclear

  Reproducibility, validated genotyping accuracy

No

No

No

No

All studies were judged to be at a high risk of bias with substantial heterogeneity across studies.

Results and discussion

The included studies basically report on commercially available implants from two major manufacturers and involve comparisons of different implant surface technologies in regard with topography and/or chemistry modifications within each implant system. Various analyses were performed in the included studies; however, an attempt has been made to synthesize the various findings and discuss them herein irrespective of the specific implant systems, based on the assumption that basic biological mechanisms of peri-implant bone wound healing are largely implant system independent. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Search results and study characteristics

Of the 242 search identified studies, only four studies were finally included in the review, all focusing on the impact of implant surface on early human peri-implant bone healing (Figure 1; Table 3). Genetic analyses of total RNA isolated from either newly formed peri-implant bone harvested by trephination [34,35] or from cells adherent to implants retrieved by reverse threading [36,37] were performed. In total, 111 implants from 43 patients were analyzed. All four studies reported the use of commercially existing implant surfaces, i.e., either a chemically modified, hydrophilic, sand-blasted, acid-etched surface (SLActive®, Institute Straumann AG, Basel, Switzerland); or a hydrophilic (SLActive®) versus a hydrophobic unmodified SLA® (Institute Straumann AG, Basel, Switzerland) surface; or a micro-topographic titanium-oxide grit-blasted surface (TiOBlast®, AstraTech, Molndal, Sweden) versus a chemically modified nano-topographic grit-blasted surface (Osseospeed®, AstraTech, Molndal, Sweden). Implant retrieval times were at 3 or 4 days and 7 days in all studies and additionally at 14 days in two studies [34,35].

Figure 1

Flowchart for study selection ( n  = number of studies).

Table 3

Summary of findings from the included studies ( n  = 4)

Study

Ivanovski et al. [ 34]

Donos et al. [ 35 ]

Bryington et al. [ 36 ]

Thalji et al. [ 37 ]

Design

9 patients; 9 implants placed

18 patients; 18 implants placed

10 patients; 60 implants placed

11 patients; 44 implants placed

Total RNA extracted from peri-implant tissue (trephine)

16 samples analyzed

42 samples analyzed

Total RNA extracted from implant adherent cells (reverse thread)

Total RNA extracted from peri-implant tissue (trephine)

Total RNA extracted from implant adherent cells (reverse thread)

Surface

SLActive

SLA vs. SLActive

TiOBlast vs. Osseospeed

TiOBlast vs. Osseospeed

GE day 3/4

Upregulated

Upregulated on SLA

Upregulated on both surfaces

No significant differences between surfaces at any time point (P > 0.05)

 CKs (TNF-a, IL-6, IL-2)

 Neurogenesis

 Osteogenesis (Runx2, Osx, BMP6, OPN)

Results presented as GE at day 7 vs. day 3 for each surface

 Immune-inflammatory cells (LC, MP)

 Collagen organization

 Inflammatory CKs (IL-1A,B, TNF)

 Inflammatory NF-kB p/w

Upregulated on SLActive

 MP activity

 Ras protein p/w

Upregulated on Osseospeed

 Collagen organization

 Chemotaxis (CCL18, CXCL10, CXCL14)

 CK response

 Anti-inflammatory CKs (TOLLIP, IL9, IL22)

GE day 7

Upregulated

Upregulated on both surfaces

Upregulated on both surfaces

Upregulated on both surfaces

 MSC genes (HOX, Sp3)

 Inflammatory CKs (IL1, IL2, IL6, TNFS)

 Osteogenesis (Runx2, Osx*, OCN*, OPN, BMP6, BSP)

 ECM (Coll, GPs, PGs)

 GF (TGF-B receptor)

 Neurogenesis

 [* Osseo > TiOB; P < 0.05]

 Collagen organization (PLODs, LOX, PCOLCE)

 VEGF sig. (vs. day 14)

 Upregulated on SLActive

 Angiogenesis/VEGF sig. (ANXA, EPAS1)

 Wnt p/w

 Neurogenesis (BDNF, NTF3)

 Ossification

Downregulated

 ECM (OPN)

 Remodeling (MMPs, TIMPs)

 Inflammatory NF-kB p/w (vs. day 4)

 BMP p/w (BMP4, BMP2K)

 Osteoclastic (CTSK, ACP5)

 MAPK sig.

 Chemotaxis (CKs, MP activity)

 Mineralization

 Anti-inflammatory CKs (CCL22, CCL18)

 Focal adhesion (integrins)

Downregulated on both surfaces

 Angiogenesis (VEGF sig., P13-Akt p/w)

 Inflammatory CKs (IL1A, IL1B)

Downregulated on SLActive

 Inflammatory cells (LC)

GE day 14

Upregulated

Upregulated on both surfaces

 ECM (Coll, OC, ON, ALP)

 BMP p/w (BMP4, BMP2K)

 TFs (Osx, Dlx5, Twist1, Smad6)

Downregulated on both surfaces

 Remodeling (MMP, CTSK)

 Inflammatory cells (LC)

 GFs (BMP, GDF)

 Angiogenesis (VEGF sig.)

 Neurogenesis

 TGF-b/BMP, Notch p/w

 Ras protein p/w

 Wnt-receptor genes

 Notch genes (up/down)

Downregulated

 Inflammatory response (vs. day 7)

GE, gene expression; CKs, cytokines; p/w, pathway; MSC, mesenchymal stem cells; GF, growth factors; sig., signaling; ECM, extracellular matrix; TFs, transcription factors; MP, macrophage; LC, lymphocytes; GPs, glycoproteins; PGs, proteoglycans.

Assessment of methodology and risk of bias

All studies used validated methods for gene expression analysis; genetic data was analyzed using microarray (three studies) or real-time PCR (RT-PCR) (one study) methods (Table 1). Total RNA was isolated from lysates of either trephined peri-implant tissues or implant-adherent cells, and subjected to microarray processing or RT-PCR. Although moderate-to-good agreement has been reported between the two methods, validation of DNA microarray results by the more sensitive PCR array is generally recommended [38]. None of the microarray studies identified have validated their results using RT-PCR. Genotyping data (gene lists) were imported and analyzed using computer software and further condensed into functionally and biologically relevant categories. Nevertheless, differential gene expression in relation to a particular cell type or region of tissue analyzed was not performed [35]. Gene ‘upregulation’ was reported when genes were expressed at a higher level on one implant surface in comparison to another; in context, differentiation between gene expression and over-expression may be difficult to define. Statistical methods were used to compare differences in gene expression between different time points and/or implant surfaces (P < 0.05 significance level), while correcting for possible errors, i.e., false gene discovery rate due to multiple sampling [39]. There was considerable heterogeneity across the included studies in terms of study design, population, implant surface technology, genotyping methods, and data analyses (Table 2). Therefore, no meta-analysis of association between gene expression and implant surface properties was relevant.

Thus, high risk of bias should be considered when interpreting the results, due to the above methodological limitations and the overall limited information (four studies) available.

Biological processes identified through gene expression in peri-implant tissues

Conventional implant surgery involves osteotomy preparation and insertion of the implant into the alveolar bone. The immediate local effects of this procedure, functionally relevant to subsequent healing processes, are (1) bone trauma, (2) formation of bone debris, (3) hemostasis and clot formation, and (4) hypoxia. These effects involve the release of specific CKs and GFs within the local environment [7], resulting in recruitment of two primary cell types to the site, inflammatory cells and progenitor cells (MSCs and HSCs) [19], which in turn regulate the subsequent healing processes. A summary of differentially regulated genes relating to the involved biological processes is presented in Table 4, while Figure 2 represents an evidence-based illustrative model summarizing these processes.

Table 4

Summary of biological processes and associated genes reported in the included studies

Process

Upregulated genes

Category (gene code)

Inflammation/immune response

  Pro-inflammatory cytokines

Tumor necrosis factor (TNF-a, TNFSF9)

Interleukin (IL-6, IL-2, IL-1 F9, IL-23A, IL-6ST)

Interferon (IFNA2)

Nuclear factor-kB (I-kB kinase/NF-kB)

  Anti-inflammatory cytokines

Interleukin (IL-22, IL-9)

Toll interacting protein (TOLLIP)

  Cells

Lymphocyte, macrophage negative proliferation (BTLA, LST1)

Macrophage scavenger receptor (MSR1)

  Chemotaxis

Chemokines (CCR8, CCL18, CCL22, CXCL10, CXCL14)

Osteoinduction/osteogenesis

Growth factors (GF)/signaling pathways

Insulin-like GF (IGF1)

Transforming GF (TGF-b, TGF-b receptor 1, 2 and 3, TGF-a)

Platelet-derived GF (PDGF receptor)

Bone morphogenetic proteins (BMP4, BMP6, BMP receptor 1A, BMP2-K)

Growth and differentiation factor (GDF10)

Wnt frizzled receptor (FZD3, FZD8, FRZB)

Notch (NOTCH2)

Ras-protein signal transduction (RAP1B, RAP1A, RASGRP4)

Mitogen activated protein kinase (MAP3K7IP2, MAPK9, MAP2K3, MAP3K2)

  Transcription factors

‘Master switches’ [RUNX2, SP7 (OSX)]

Homeobox (DLX1, DLX5, HOXD12, MSX1, HOXA5, HOXB1, HOXB6, HOXC6)

SP [SP1, SP3, SP7 (Osx)]

Twist (TWIST 1-receptor)

  ECM deposition/organization

Collagen (Col1A1, Col12A1, Col6A3, Col3A1, Col6A1, Col11A1, Col11A2, Col13A1, Col5A2)

Non-collagen proteins [BGLAP (OC), SPARC (ON), SPP1 (OP), BSP, IBSP, POSTN, ECM1]

Small leucine-rich proteoglycans (SLRP) (DCN, BGN, LUM)

Heat-shock protein 47 (HSP47)

Alkaline phosphatase (ALPL)

Cadherin (CDH11)

Integrin (ITGB4, ITGB5)

Laminin (LAMA2, LAMA3)

Pro-collagen lysyl-hydroxylase (PLOD1, PLOD2, PLOD3)

Pro-collagen C-endopeptidase enhancer (PCOLCE)

Lysyl-oxidase (LOX)

Osteoclast activity/remodeling

Cathepsin K (CTSK, CTSK-receptor)

Tartarate-resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5)

Matrix metallopeptidase (MMP2, MMP12, MMP9, MMP7, MMP13)

Tissue inhibitor metallopeptidase (TIMP2, TIMP3)

Angiogenesis

Vascular endothelial GF-signaling (EPAS1, ANXA2, EGR1-binding protein)

Phosphatidyl-inositol 3-kinase (PI3K)-Akt signaling

Neurogenesis

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)

Neurotrophin 3 (NTF3)

NK2 homeobox 2(NKX2-2)

Tubby-like protein 3 (TULP3)

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Figure 2

Summary of biological processes identified via gene expression during early peri-implant bone healing. CKs, cytokines; GFs, growth factors; EPC, endothelial progenitor cells; EC, endothelial cells; MSC, mesenchymal stem cells; OB, osteoblasts; ECM, extracellular matrix; HSC, haematopoietic stem cells; MP, macrophages; OC, osteoclasts. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Inflammation

All studies reported a significant upregulation of genes associated with inflammation during the first time point of observation (day 3 or 4) regardless of the implant surface. Specifically, upregulation regarded pro-inflammatory cytokines of the interleukin (IL), tumor necrosis factor (TNF), and interferon (IFN) families, as well as genes associated with proliferation of lymphocytes and macrophages (MPs). Previous in vitro [40,41] and animal [42] studies have reported the significance of MPs at the bone-implant interface and identified favorable MP activity in relation to modified rough surfaces as demonstrated by in vitro gene expression that was associated with increased in vivo bone formation. Also, the nuclear factor-kB (NF-kB) inflammatory pathway was upregulated at day 4 [34], while macrophage activity and chemokines of the CCL and CXL families in the peri-implant tissues continued to remain prominent at day 7. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

However, this inflammatory response was generally downregulated at later time points (day 7 or 14). For example, in one study, genes associated with pro-inflammatory cytokines (IL-1B, IL-1A, IL-1R2) and chemokines (CCL22, CCL18) were downregulated and upregulated, respectively, on day 7, at both implant surface technologies examined (Osseospeed and TiOBlast) [37]. Moreover, the anti-inflammatory response seemed to be modulated by surface properties. In one study, genes related to anti-inflammatory cytokines such as IL-9, IL-22, toll-like receptor inhibitor protein (TOLLIP), and several key chemokines (CCL18, CXCL10, CXCL18) were significantly upregulated on Osseospeed surfaces but not TiOBlast, at day 3 [36]. In another study, genes associated with inflammatory cell proliferation were significantly downregulated earlier on SLActive surfaces compared to the SLA, i.e., at day 7 instead of day 14 [35]. Therefore, the initial inflammatory response seems to be important for the recruitment of cells that govern subsequent healing processes and is regulated by a natural biological immune response which may be further modified by implant surface properties. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Osteogenic differentiation

Cells along the osteogenic differentiation pathway may be artificially categorized as (1) undifferentiated MSCs, (2) osteo-chondro-progenitor cells, (3) pre-osteoblasts, and (4) osteoblasts; although in reality, a developmental continuum without distinct boundaries may exist [43]. While pre-differentiated osteoblasts in the marrow compartment only play a minor role in bone wound healing, a more prominent role is that of undifferentiated MSCs which are recruited to the regeneration site where they differentiate into osteoblasts [16]. The recruitment and differentiation of MSCs is regulated by CKs and GFs [17,19]. The GFs most commonly implicated in bone wound healing are BMPs, members of the TGF-β family, PDGF, and IGF-1 [19,20]. Moreover, the bone debris created during implant surgery, the peri-implant blood clot (i.e., platelets) and the differentiating MSCs themselves further contribute to release of GFs at the site [44,45].

All studies reported some evidence of osteogenic differentiation at an early time point (day 3 or 4) via expression of genes associated with key growth factors (bone morphogenetic proteins (BMP4, BMP6, BMP2-kinase), growth and differentiation factor-10 (GDF10), transforming growth factors (TGF-α, TGF-β), platelet-derived growth factor (PDGF), and insulin-like growth factor-1 (IGF1)), transcription factors (Runx2, Osx, Dlx3, Dlx5, Msx1, HOX genes, Sp1, Sp3), and/or osteogenic signaling pathways (TGF-β/BMP signaling, Wnt-receptors, Ras-protein/mitogen-activated protein kinase (Ras/MAPK) signal transduction). In all studies, these genes were further upregulated at day 7. Upregulation of osteogenic factors seemed regulated by implant surface. The key transcription factor osterix (Osx) was upregulated on the Osseospeed surface, but not TiOBlast at day 7 [36], while tissues adjacent to SLActive surfaces demonstrated comparatively greater BMP and Ras/MAPK expression compared to SLA surfaces at day 7 [35]. Previous in vivo animal studies have reported correlations between upregulated osteogenic gene expression in peri-implant tissues and enhanced histological and biomechanical measures of osseointegration during early (1- to 4-week) healing times [27,46]; nevertheless, it is unclear whether upregulation and/or overexpression of genes at a specific time point directly correlates to increased protein production in vivo.

The key signaling pathways, via which GFs guide osteogenic cell differentiation, are the TGF-β/BMP- and Wnt-mediated pathways [19,47]. While the BMP pathway ensures differentiation of MSCs into osteo-chondro-progenitors (OCPs), the Wnt pathway is essential for subsequent osteoblastic commitment, i.e., Wnt acts ‘downstream’ of BMP to ensure that OCPs differentiate into osteoblasts and not chondroblasts [47]. Genes associated with both TGF-β/BMP and Wnt pathway (Wnt receptors) were upregulated at day 7 [34,35] and day 14 [34] on SLA and SLActive surfaces, suggesting the occurrence of osteogenic differentiation at these time points.

GF-regulated signaling pathways exert their effects on differentiating cells via activation of TFs. The TFs Runx2 and Osx are considered as ‘master switches’ and absolute requirements for osteoblast differentiation [21] – while Runx2 is essential for MSC differentiation, Osx acting ‘downstream’ of Runx2 controls osteoblastic fate determination [48,49]. An upregulation of these genes was observed in relation to the TiOBlast, Osseospeed, and SLActive surfaces in the present review. However, at day 7, expression of Osx was significantly greater on Osseospeed than TiOBlast surfaces. This finding is consistent with previous animal [50,51] and human studies [52] where superior in vivo osseointegration (i.e., larger amount of bone-to-implant contact occurring earlier) of Osseospeed versus TiOBlast implants was reported. Thus, it appears that implant surface topography and/or chemistry influence peri-implant bone healing in humans both at the signaling pathway and transcription factor level.

ECM production

Deposition of new bone on the implant surface involves the secretion of a complex ECM (scaffold) of proteins by osteoblasts, which subsequently undergoes mineralization [9]. Expression of ECM proteins is a reliable indicator of early osteogenic activity [19] and was identified in all four studies at days 7 and 14. All studies reported some evidence of ECM production and/or organization at days 7 and 14. Upregulated genes associated with ECM deposition included various collagens (Col 1 to 11), non-collagen proteins (osteopontin (OPN), osteonectin (ON), osteocalcin (OCN), bone sialoprotein (IBSP), periostin (POSTN), and ECM protein-1), alkaline phosphatase (ALP), and bone-specific adhesion proteins (integrins (ITGB4, ITGB5), laminins (LAMA2, LAMA3), and cadherins (CDH11)). Osteocalcin, the most bone-specific ECM protein and a late marker of osteogenic differentiation [19], was significantly upregulated on Osseospeed (versus TiOBlast) surfaces at day 7 [36]. Osteopontin, an ECM protein essential for mineralization [53], was significantly upregulated on SLActive comparing to SLA surfaces at day 7 [35]. The possibility that implant surface features enhance osteogenic differentiation of MSCs via upregulation of specific genes (e.g., SLActive versus SLA in regard with BMP and Wnt signaling) has been demonstrated in vitro [54].

Furthermore, genes associated with collagen fibril formation/organization (heat-shock protein-47 (HSP-47), pro-collagen C-endopeptidase enhancer (PCOLCE), small leucine-rich proteoglycans (SLRP)) and post-translational modification (pro-collagen lysyl-hydroxylases (PLOD1, PLOD2, PLOD3) and lysyl-oxidase (LOX)) were upregulated on Osseospeed and TiOBlast surfaces [37]. Collagen comprises approximately 90% of the ECM and collagen fibrillogenesis and organization directly determine the biomechanical properties of bone [55,56]. Genes associated with collagen fibril formation, maturation, and post-translational modification expressed by osteoblasts [57,58] were upregulated on TiOBlast and Osseospeed implants, representing early ECM organization at the bone-implant interface. These modifications determine the pattern of collagen cross-linking which in turn influences tissue organization, mineralization, and ultimately mechanical bone strength [56], and in the case of osseointegration, the integrity of the bone-implant interface [37]. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Osteoclastic activity and remodeling

While GFs regulate osteogenesis, pro-inflammatory CKs (e.g., IL-1, IL-6, TNF-α) simultaneously regulate the antagonist process of bone resorption via osteoclasts [23]. Moreover, osteoblasts themselves stimulate osteoclastogenesis via macrophage colony stimulating factor (M-CSF) and receptor activator of NF-kB ligand (RANKL) genes but also closely regulate this process via osteoprotegerin (OPG), an inhibitor of RANKL [59].

Two studies reported expression of genes associated with osteoclastic activity and ECM degradation (cathepsin-K (CTSK), tartarate-resistant acid phosphatase (ACP5), and/or matrix metalloproteinases (MMPs)), on Osseospeed and TiOBlast surfaces at day 7 [37], and SLActive surfaces at day 14. However, upregulation of MMP inhibitors (TIMP-2, -3) was also reported on TiOBlast and Osseospeed surfaces suggesting a control of the resorption process. Although no studies reported differential RANKL/OPG expression, a previous in vitro study [60] reported significant downregulation of osteoclastogenic genes on SLActive surfaces. Collectively, these data reaffirm the dynamic nature of bone formation and resorption at the implant-bone interface, even in early healing stages, and suggest the possibility for implant surface technology modulation of bone remodeling. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Angiogenesis

Angiogenesis is closely related to osteogenesis and occurs simultaneously during bone regeneration [11]. Physiological oxygen tensions in bone are about 12.5% O2 but fall to 1% O2 in regeneration sites due to disruption of the local vasculature as a result of injury and/or surgery [61,62]. A key event that stimulates angiogenesis (and osteogenesis) at regeneration sites is hypoxia, via the hypoxia inducible (transcription) factor-1 (HIF-1) that regulates expression of angiogenic genes [63]. The key cells involved in angiogenesis are macrophages, which in response to hypoxia and inflammation release chemotactic and angiogenic growth factors (e.g., VEGF) [40,64], and endothelial progenitor cells (EPCs) which differentiate into endothelial cell lining blood vessels [65]. VEGF is the single most important regulator of EPC differentiation and vessel formation [66]. Moreover, a role for VEGF in osteogenic differentiation has also been suggested mainly via interaction with the BMP signaling pathway [67].

In the present review, a significant simultaneous upregulation of several angiogenesis-related genes was identified at day 7 in all included studies. Pro-angiogenic factors (ANXA2, EPAS-1) were upregulated at TiOBlast and Osseospeed surfaces at day 7 [37]. Genes associated with VEGF and P13K-AKT signaling pathways were upregulated at SLActive (but not SLA) surfaces on day 7 and continued to be upregulated on day 14 [35]. The P13K-AKT pathway is reported to be important for endothelial cell survival, migration, and vessel formation, in addition to aiding VEGF-mediated angiogenesis [68]. Previous in vitro studies have reported the pro-angiogenic effects of SLActive surfaces by promoting VEGF expression in EPCs and osteoblasts [65,69], while enhanced histological osseointegration of SLActive implants has been directly correlated with increased angiogenesis in a dog model [70,71]. Thus, implant surface technology appears to have the possibility to also influence angiogenesis at early stages of wound healing. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Neurogenesis

Bone innervation includes both myelinated and unmyelinated nerve fibers located in the periosteum, bone cortex, Haversian systems, Volkmann’s canals, and the marrow spaces [72]. An interesting finding in the present review was the significant upregulation of genes associated with neurogenesis, more than any other biological process, on SLActive and SLA surfaces at all time points [34,35]. Specific processes represented were axon formation, growth and differentiation, and the neural signaling pathway. This is consistent with previous in vivoreports of murine fracture healing [73] and calvarial defect regeneration in relation to SLA surfaces [74,75]. Key neurotrophic factors (brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin 3 (NTF3)), essential for neuronal survival and differentiation during development [76], were significantly upregulated on SLActive versus SLA surfaces at day 7 suggesting an effect of surface modulation. The P13K-AKT pathway, upregulated on SLActive surfaces (in relation to angiogenesis), has also been implicated in neuronal survival and subsequent neural development [77,78] and could have contributed to upregulation of neurogenic genes at these surfaces. Indeed, previous histologic reports have described changes in bone innervation after implant placement (and loading) and the presence of nerve fibers within the peri-implant bone, in animals and humans [7981]. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

It can be hypothesized that peri-implant neurogenesis is one of the underlying mechanisms governing the phenomenon of osseoperception, defined as the tactile sensibility of osseointegrated implants to occlusal forces induced via activation of nerve endings and/or receptors in the peri-implant environment [82,83]. Moreover, recent evidence suggests that implant surface properties may influence the degree of osseoperception in humans [84], which can be correlated with the genomic evidence for implant surface modulation of neurogenesis during osseointegration. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Finally, the present review findings are consistent with a recent gene expression study of healing extraction sockets in humans [85]. This study reported an initial upregulation of pro-inflammatory cytokines (IL-1, IL-6) at day 1, but by day 7, genes suggestive of immune response (IL-10), osteogenesis (TGF, BMP4, BMP7, OCN and ALP), and angiogenesis (VEGF) were upregulated, continuing until day 14, suggesting that the basic biological processes governing alveolar wound healing and osseointegration are the same.

Conclusions

Based on limited evidence of gene expression data from four studies involving 43 patients, the following remarks can be made:

 1. 1.

  Early peri-implant healing (2 weeks) involves a sequence of biological events which are similar to those observed in other bone wound healing scenarios (fractures, extraction-sockets).

 2. 2.

  Osseointegration depends on osteogenesis at the implant interface, but other simultaneously occurring processes such as inflammation, bone resorption, angiogenesis and neurogenesis also play an important role, as evidenced by consistent and concomitant gene expression.

 3. 3.

  Several genes associated with key regulators of biological processes, such as cells, cytokines, growth factors, transcription factors, signaling pathways, and secretory products, were shown to be differentially regulated during peri-implant healing in a manner that was largely consistent – in terms of nature and timing – with previous in vitro and preclinical in vivo histological studies of osseointegration.

 4. 4.

  Implant surface technology can influence osseointegration, at every step of the early wound healing process, i.e., anti-inflammatory response, progenitor cell recruitment, osteoinduction, growth factor/transcription factor expression, signaling pathway regulation, and extracellular matrix production. However, the relevance of those observations is questionable; no distinct differences have been demonstrated in terms of histological outcomes at later time points or short- and long-term clinical performance among the various implant surface technologies discussed herein.

Declarations

References

 1. Setzer FC, Kim S. Comparison of long-term survival of implants and endodontically treated teeth. J Dent Res. 2014;93(1):19–26. doi:10.1177/0022034513504782.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 2. Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, Lindström J. Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop Scand. 1981;52(2):155–70.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 3. Berglundh T, Abrahamsson I, Lang NP, Lindhe J. De novo alveolar bone formation adjacent to endosseous implants. Clin Oral Implants Res. 2003;14(3):251–62. doi:972.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 4. Abrahamsson I, Berglundh T, Linder E, Lang NP, Lindhe J. Early bone formation adjacent to rough and turned endosseous implant surfaces. An experimental study in the dog. Clin Oral Implants Res. 2004;15(4):381–92. doi: 10.1111/j.1600-0501.2004.01082.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 5. Lang NP, Salvi GE, Huynh-Ba G, Ivanovski S, Donos N, Bosshardt DD. Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral Implants Res. 2011;22(4):349–56. doi:10.1111/j.1600-0501.2011.02172.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 6. Bosshardt DD, Salvi GE, Huynh-Ba G, Ivanovski S, Donos N, Lang NP. The role of bone debris in early healing adjacent to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in man. Clin Oral Implants Res. 2011;22(4):357–64. doi:10.1111/j.1600-0501.2010.02107.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 7. Terheyden H, Lang NP, Bierbaum S, Stadlinger B. Osseointegration – communication of cells. Clin Oral Implants Res. 2012;23(10):1127–35. doi:10.1111/j.1600-0501.2011.02327.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 8. Marco F, Milena F, Gianluca G, Vittoria O. Peri-implant osteogenesis in health and osteoporosis. Micron. 2005;36(7–8):630–44. doi:10.1016/j.micron.2005.07.008.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 9. Sela J, Gross UM, Kohavi D, Shani J, Dean DD, Boyan BD, et al. Primary mineralization at the surfaces of implants. Crit Rev Oral Biol Med. 2000;11(4):423–36.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 10. Raghavendra S, Wood MC, Taylor TD. Early wound healing around endosseous implants: a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005;20(3):425–31.PubMedGoogle Scholar
 11. Kanczler JM, Oreffo RO. Osteogenesis and angiogenesis: the potential for engineering bone. Eur Cell Mater. 2008;15:100–14.PubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 12. Sağirkaya E, Kucukekenci AS, Karasoy D, Akça K, Eckert SE, Çehreli MC. Comparative assessments, meta-analysis, and recommended guidelines for reporting studies on histomorphometric bone-implant contact in humans. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28(5):1243–53.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 13. Kojima N, Ozawa S, Miyata Y, Hasegawa H, Tanaka Y, Ogawa T. High-throughput gene expression analysis in bone healing around titanium implants by DNA microarray. Clin Oral Implants Res. 2008;19(2):173–81. doi:10.1111/j.1600-0501.2007.01432.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 14. Lin Z, Rios HF, Volk SL, Sugai JV, Jin Q, Giannobile WV. Gene expression dynamics during bone healing and osseointegration. J Periodontol. 2011;82(7):1007–17. doi:10.1902/jop.2010.100577.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 15. Ai-Aql ZS, Alagl AS, Graves DT, Gerstenfeld LC, Einhorn TA. Molecular mechanisms controlling bone formation during fracture healing and distraction osteogenesis. J Dent Res. 2008;87(2):107–18.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 16. Albrektsson T, Johansson C. Osteoinduction, osteoconduction and osseointegration. Eur Spine J. 2001;10 Suppl 2:S96–101. doi:10.1007/s005860100282.PubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 17. Miron RJ, Zhang YF. Osteoinduction: a review of old concepts with new standards. J Dent Res. 2012;91(8):736–44. doi:10.1177/0022034511435260.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 18. Ito H. Chemokines in mesenchymal stem cell therapy for bone repair: a novel concept of recruiting mesenchymal stem cells and the possible cell sources. Mod Rheumatol. 2011;21(2):113–21. doi:10.1007/s10165-010-0357-8.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 19. Hughes FJ, Turner W, Belibasakis G, Martuscelli G. Effects of growth factors and cytokines on osteoblast differentiation. Periodontol 2000. 2006;41:48–72. doi:10.1111/j.1600-0757.2006.00161.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 20. Scheller EL, Krebsbach PH. The use of soluble signals to harness the power of the bone microenvironment for implant therapeutics. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011;26(Suppl):70–9. discussion 80–4.PubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 21. Marie PJ. Transcription factors controlling osteoblastogenesis. Arch Biochem Biophys. 2008;473(2):98–105. doi:10.1016/j.abb.2008.02.030.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 22. Fakhry M, Hamade E, Badran B, Buchet R, Magne D. Molecular mechanisms of mesenchymal stem cell differentiation towards osteoblasts. World J Stem Cells. 2013;5(4):136–48. doi: 10.4252/wjsc.v5.i4.136.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 23. Minkin C, Marinho VC. Role of the osteoclast at the bone-implant interface. Adv Dent Res. 1999;13:49–56.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 24. Thalji G, Cooper L. Molecular assessment of osseointegration in vitro: a review of the current literature. Oral & Craniofacial Tissue Engineering. 2012;2(3):221–49.Google Scholar
 25. Thalji G, Cooper LF. Molecular assessment of osseointegration in vivo: a review of the current literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28(6):e521–34.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 26. Cooper LF. Biologic determinants of bone formation for osseointegration: clues for future clinical improvements. J Prosthet Dent. 1998;80(4):439–49.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 27. Omar OM, Lennerås ME, Suska F, Emanuelsson L, Hall JM, Palmquist A, et al. The correlation between gene expression of proinflammatory markers and bone formation during osseointegration with titanium implants. Biomaterials. 2011;32(2):374–86. doi:10.1016/j.biomaterials.2010.09.011.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 28. Nishimura I. Genetic networks in osseointegration. J Dent Res. 2013;92(12 Suppl):109S–18. doi:10.1177/0022034513504928.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 29. Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.cochrane-handbook.org; 2011.
 30. Tarca AL, Romero R, Draghici S. Analysis of microarray experiments of gene expression profiling. Am J Obstet Gynecol. 2006;195(2):373–88. doi:10.1016/j.ajog.2006.07.001.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 31. Slonim DK, Yanai I. Getting started in gene expression microarray analysis. PLoS Comput Biol. 2009;5(10):e1000543. doi:10.1371/journal.pcbi.1000543.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 32. Nibali L. Suggested guidelines for systematic reviews of periodontal genetic association studies. J Clin Periodontol. 2013;40(8):753–6. doi:10.1111/jcpe.12128.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 33. Little J, Higgins JP, Ioannidis JP, Moher D, Gagnon F, von Elm E, et al. Strengthening the reporting of genetic association studies (STREGA): an extension of the STROBE statement. PLoS Med. 2009;6(2):e22. doi:10.1371/journal.pmed.1000022.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 34. Ivanovski S, Hamlet S, Salvi GE, Huynh-Ba G, Bosshardt DD, Lang NP, et al. Transcriptional profiling of osseointegration in humans. Clin Oral Implants Res. 2011;22(4):373–81. doi:10.1111/j.1600-0501.2010.02112.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 35. Donos N, Hamlet S, Lang NP, Salvi GE, Huynh-Ba G, Bosshardt DD, et al. Gene expression profile of osseointegration of a hydrophilic compared with a hydrophobic microrough implant surface. Clin Oral Implants Res. 2011;22(4):365–72. doi:10.1111/j.1600-0501.2010.02113.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 36. Bryington M, Mendonça G, Nares S, Cooper LF. Osteoblastic and cytokine gene expression of implant-adherent cells in humans. Clin Oral Implants Res. 2012; doi:10.1111/clr.12054.Google Scholar
 37. Thalji GN, Nares S, Cooper LF. Early molecular assessment of osseointegration in humans. Clin Oral Implants Res. 2013; doi:10.1111/clr.12266.Google Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 38. Morey JS, Ryan JC, Van Dolah FM. Microarray validation: factors influencing correlation between oligonucleotide microarrays and real-time PCR. Biol Proced Online. 2006;8:175–93. doi:10.1251/bpo126.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 39. Benjamini Y, Drai D, Elmer G, Kafkafi N, Golani I. Controlling the false discovery rate in behavior genetics research. Behav Brain Res. 2001;125(1–2):279–84.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 40. Alfarsi MA, Hamlet SM, Ivanovski S. Titanium surface hydrophilicity modulates the human macrophage inflammatory cytokine response. J Biomed Mater Res A. 2013; doi:10.1002/jbm.a.34666.Google Scholar
 41. Pajarinen J, Kouri VP, Jämsen E, Li TF, Mandelin J, Konttinen YT. The response of macrophages to titanium particles is determined by macrophage polarization. Acta Biomater. 2013;9(11):9229–40. doi:10.1016/j.actbio.2013.06.027.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 42. Chehroudi B, Ghrebi S, Murakami H, Waterfield JD, Owen G, Brunette DM. Bone formation on rough, but not polished, subcutaneously implanted Ti surfaces is preceded by macrophage accumulation. J Biomed Mater Res A. 2010;93(2):724–37. doi:10.1002/jbm.a.32587.PubMedGoogle Scholar
 43. Heng BC, Cao T, Stanton LW, Robson P, Olsen B. Strategies for directing the differentiation of stem cells into the osteogenic lineage in vitro. J Bone Miner Res. 2004;19(9):1379–94. doi:10.1359/JBMR.040714.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 44. Dhore CR, Snel SJ, Jacques SV, Naert IE, Walboomers XF, Jansen JA. In vitro osteogenic potential of bone debris resulting from placement of titanium screw-type implants. Clin Oral Implants Res. 2008;19(6):606–11. doi:10.1111/j.1600-0501.2007.01519.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 45. Kim DH, Yoo KH, Choi KS, Choi J, Choi SY, Yang SE, et al. Gene expression profile of cytokine and growth factor during differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cell. Cytokine. 2005;31(2):119–26. doi:10.1016/j.cyto.2005.04.004.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 46. Omar O, Svensson S, Zoric N, Lenneras M, Suska F, Wigren S, et al. In vivo gene expression in response to anodically oxidized versus machined titanium implants. J Biomed Mater Res A. 2010;92(4):1552–66. doi:10.1002/jbm.a.32475.PubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 47. Marcellini S, Henriquez JP, Bertin A. Control of osteogenesis by the canonical Wnt and BMP pathways in vivo: cooperation and antagonism between the canonical Wnt and BMP pathways as cells differentiate from osteochondroprogenitors to osteoblasts and osteocytes. Bioessays. 2012;34(11):953–62. doi:10.1002/bies.201200061.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 48. Nakashima K, Zhou X, Kunkel G, Zhang Z, Deng JM, Behringer RR, et al. The novel zinc finger-containing transcription factor osterix is required for osteoblast differentiation and bone formation. Cell. 2002;108(1):17–29.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 49. Komori T. Regulation of osteoblast differentiation by Runx2. Adv Exp Med Biol. 2010;658:43–9. doi:10.1007/978-1-4419-1050-9_5.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 50. Guo J, Padilla RJ, Ambrose W, De Kok IJ, Cooper LF. The effect of hydrofluoric acid treatment of TiO2 grit blasted titanium implants on adherent osteoblast gene expression in vitro and in vivo. Biomaterials. 2007;28(36):5418–25. doi:10.1016/j.biomaterials.2007.08.032.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 51. Mendonça G, Mendonça DB, Simões LG, Araújo AL, Leite ER, Duarte WR, et al. Nanostructured alumina-coated implant surface: effect on osteoblast-related gene expression and bone-to-implant contact in vivo. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24(2):205–15.PubMedGoogle Scholar
 52. Rocci M, Rocci A, Martignoni M, Albrektsson T, Barlattani A, Gargari M. Comparing the TiOblast and Osseospeed surfaces. Histomorphometric and histological analysis in humans. Oral Implantol (Rome). 2008;1(1):34–42.Google Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 53. Qin C, Baba O, Butler WT. Post-translational modifications of sibling proteins and their roles in osteogenesis and dentinogenesis. Crit Rev Oral Biol Med. 2004;15(3):126–36.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 54. Vlacic-Zischke J, Hamlet SM, Friis T, Tonetti MS, Ivanovski S. The influence of surface microroughness and hydrophilicity of titanium on the up-regulation of TGFβ/BMP signalling in osteoblasts. Biomaterials. 2011;32(3):665–71. doi:10.1016/j.biomaterials.2010.09.025.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 55. Viguet-Carrin S, Garnero P, Delmas PD. The role of collagen in bone strength. Osteoporos Int. 2006;17(3):319–36. doi:10.1007/s00198-005-2035-9.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 56. Saito M, Marumo K. Collagen cross-links as a determinant of bone quality: a possible explanation for bone fragility in aging, osteoporosis, and diabetes mellitus. Osteoporos Int. 2010;21(2):195–214. doi:10.1007/s00198-009-1066-z.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 57. Pornprasertsuk S, Duarte WR, Mochida Y, Yamauchi M. Lysyl hydroxylase-2b directs collagen cross-linking pathways in MC3T3-E1 cells. J Bone Miner Res. 2004;19(8):1349–55. doi:10.1359/JBMR.040323.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 58. Kaku M, Mochida Y, Atsawasuwan P, Parisuthiman D, Yamauchi M. Post-translational modifications of collagen upon BMP-induced osteoblast differentiation. Biochem Biophys Res Commun. 2007;359(3):463–8. doi:10.1016/j.bbrc.2007.05.109.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 59. Boyce BF. Advances in the regulation of osteoclasts and osteoclast functions. J Dent Res. 2013;92(10):860–7. doi:10.1177/0022034513500306.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 60. Mamalis AA, Markopoulou C, Vrotsos I, Koutsilirieris M. Chemical modification of an implant surface increases osteogenesis and simultaneously reduces osteoclastogenesis: an in vitro study. Clin Oral Implants Res. 2011;22(6):619–26. doi:10.1111/j.1600-0501.2010.02027.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 61. Heppenstall RB, Grislis G, Hunt TK. Tissue gas tensions and oxygen consumption in healing bone defects. Clin Orthop Relat Res. 1975;106:357–65.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 62. Potier E, Ferreira E, Andriamanalijaona R, Pujol JP, Oudina K, Logeart-Avramoglou D, et al. Hypoxia affects mesenchymal stromal cell osteogenic differentiation and angiogenic factor expression. Bone. 2007;40(4):1078–87. doi:10.1016/j.bone.2006.11.024.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 63. Mamalis AA, Cochran DL. The role of hypoxia in the regulation of osteogenesis and angiogenesis coupling in intraoral regenerative procedures: a review of the literature. Int J Periodontics Restorative Dent. 2013. doi:10.11607/prd.0868.Google Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 64. Nucera S, Biziato D, De Palma M. The interplay between macrophages and angiogenesis in development, tissue injury and regeneration. Int J Dev Biol. 2011;55(4–5):495–503. doi:10.1387/ijdb.103227sn.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 65. Ziebart T, Schnell A, Walter C, Kämmerer PW, Pabst A, Lehmann KM, et al. Interactions between endothelial progenitor cells (EPC) and titanium implant surfaces. Clin Oral Investig. 2013;17(1):301–9. doi:10.1007/s00784-012-0691-7.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 66. Clarkin CE, Gerstenfeld LC. VEGF and bone cell signalling: an essential vessel for communication? Cell Biochem Funct. 2013;31(1):1–11. doi:10.1002/cbf.2911.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 67. Zhang F, Qiu T, Wu X, Wan C, Shi W, Wang Y, et al. Sustained BMP signaling in osteoblasts stimulates bone formation by promoting angiogenesis and osteoblast differentiation. J Bone Miner Res. 2009;24(7):1224–33. doi:10.1359/jbmr.090204.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 68. Shiojima I, Walsh K. Role of Akt signaling in vascular homeostasis and angiogenesis. Circ Res. 2002;90(12):1243–50.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 69. Raines AL, Olivares-Navarrete R, Wieland M, Cochran DL, Schwartz Z, Boyan BD. Regulation of angiogenesis during osseointegration by titanium surface microstructure and energy. Biomaterials. 2010;31(18):4909–17. doi:10.1016/j.biomaterials.2010.02.071.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 70. Schwarz F, Ferrari D, Herten M, Mihatovic I, Wieland M, Sager M, et al. Effects of surface hydrophilicity and microtopography on early stages of soft and hard tissue integration at non-submerged titanium implants: an immunohistochemical study in dogs. J Periodontol. 2007;78(11):2171–84. doi:10.1902/jop.2007.070157.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 71. Schwarz F, Herten M, Sager M, Wieland M, Dard M, Becker J. Histological and immunohistochemical analysis of initial and early osseous integration at chemically modified and conventional SLA titanium implants: preliminary results of a pilot study in dogs. Clin Oral Implants Res. 2007;18(4):481–8. doi:10.1111/j.1600-0501.2007.01341.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 72. Lambrichts I. Histological and ultrastructural aspects of bone innervation. In: Jacobs R, editor. Osseoperception. Leuven, Belgium: UZ Leuven; 1998. p. 13–20.Google Scholar
 73. Bais M, McLean J, Sebastiani P, Young M, Wigner N, Smith T, et al. Transcriptional analysis of fracture healing and the induction of embryonic stem cell-related genes. PLoS One. 2009;4(5):e5393. doi:10.1371/journal.pone.0005393.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 74. Ivanovski S, Hamlet S, Retzepi M, Wall I, Donos N. Transcriptional profiling of “guided bone regeneration” in a critical-size calvarial defect. Clin Oral Implants Res. 2011;22(4):382–9. doi:10.1111/j.1600-0501.2010.02104.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 75. Donos N, Retzepi M, Wall I, Hamlet S, Ivanovski S. In vivo gene expression profile of guided bone regeneration associated with a microrough titanium surface. Clin Oral Implants Res. 2011;22(4):390–8. doi:10.1111/j.1600-0501.2010.02105.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 76. Skaper SD. The neurotrophin family of neurotrophic factors: an overview. Methods Mol Biol. 2012;846:1–12. doi:10.1007/978-1-61779-536-7_1.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 77. Vaillant AR, Mazzoni I, Tudan C, Boudreau M, Kaplan DR, Miller FD. Depolarization and neurotrophins converge on the phosphatidylinositol 3-kinase-Akt pathway to synergistically regulate neuronal survival. J Cell Biol. 1999;146(5):955–66.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 78. Wilkins A, Kemp K, Ginty M, Hares K, Mallam E, Scolding N. Human bone marrow-derived mesenchymal stem cells secrete brain-derived neurotrophic factor which promotes neuronal survival in vitro. Stem Cell Res. 2009;3(1):63–70. doi:10.1016/j.scr.2009.02.006.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 79. Buma P, Elmans L, Oestreicher AB. Changes in innervation of long bones after insertion of an implant: immunocytochemical study in goats with antibodies to calcitonin gene-related peptide and B-50/GAP-43. J Orthop Res. 1995;13(4):570–7. doi:10.1002/jor.1100130412.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 80. Corpas Dos Santos L, Lambrichts I, Quirynen M, Collaert B, Politis C, Vrielinck L, et al. Peri-implant bone innervation: histological findings in humans. Eur J Oral Implantol. 2014;7(3):283–92.Google Scholar
 81. Huang Y, Jacobs R, Van Dessel J, Bornstein MM, Lambrichts I, Politis C. A systematic review on the innervation of peri-implant tissues with special emphasis on the influence of implant placement and loading protocols. Clin Oral Implants Res. 2014; doi:10.1111/clr.12344.Google Scholar
 82. Abarca M, Van Steenberghe D, Malevez C, Jacobs R. The neurophysiology of osseointegrated oral implants. A clinically underestimated aspect. J Oral Rehabil. 2006;33(3):161–9. doi:10.1111/j.1365-2842.2005.01556.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 83. Klineberg I, Calford MB, Dreher B, Henry P, Macefield V, Miles T, et al. A consensus statement on osseoperception. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2005;32(1–2):145–6. doi:10.1111/j.1440-1681.2005.04144.x.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 84. Enkling N, Utz KH, Bayer S, Stern RM. Osseoperception: active tactile sensibility of osseointegrated dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010;25(6):1159–67.PubMedGoogle Scholar
 85. Canuto RA, Pol R, Martinasso G, Muzio G, Gallesio G, Mozzati M. Hydroxyapatite paste Ostim, without elevation of full-thickness flaps, improves alveolar healing stimulating BMP- and VEGF-mediated signal pathways: an experimental study in humans. Clin Oral Implants Res. 2013;24 Suppl A100:42–8. doi:10.1111/j.1600-0501.2011.02363.x.Google Scholar

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *