مرجع کتاب های ایران و جهان

Inter- and intraobserver reproducibility of buccal bone measurements at dental implants with cone beam computed tomography in the esthetic region

Inter- and intraobserver reproducibility of buccal bone measurements at dental implants with cone beam computed tomography in the esthetic region

 • Kirsten W Slagter,
 • Gerry M Raghoebar,
 • Arjan Vissink and
 • Henny J A Meijer
International Journal of Implant Dentistry 2015 1:8

Received: 24 December 2014

Accepted: 19 February 2015

Published: 18 April 2015


Abstract

Background

Sufficient buccal bone is important for optimal esthetic results of implant treatment in the anterior region. It can be measured with cone beam computed tomography (CBCT), but background scattering and problems with standardization of the measurements are encountered. The aim was to develop a method for reliable, reproducible measurements on CBCTs. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Methods

Using a new method, buccal bone thickness was measured on ten CBCTs at six positions along the implant axis. Inter- and intraobserver reproducibility was assessed by repeated measurements by two examiners.

Results

Mean buccal bone thickness measured by observers 1 and 2 was 2.42 mm (sd: 0.50) and 2.41 mm (sd: 0.47), respectively. Interobserver intraclass correlation coefficient was 0.96 (95% CI 0.93 to 0.98). The mean buccal bone thickness of the first measurement and the second measurement of observer 1 was 2.42 mm (sd: 0.50) and 2.53 mm (sd: 0.49), respectively, with an intraobserver intraclass correlation coefficient of 0.93 (95% CI 0.88 to 0.96). The mean buccal bone thickness of the first measurement and the second measurement of observer 2 was 2.41 mm (sd: 0.47) and 2.52 mm (sd: 0.47), respectively, with an intraobserver intraclass correlation coefficient of 0.96 (95% CI 0.93 to 0.97). مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Conclusions

Applying the methods used in this study, CBCTs are suitable for reliable and reproducible measurements of buccal bone thickness at implants. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Keywords

Dental implantsEsthetic regionCBCTBone thickness

Background

Single-tooth implant placement in the esthetic zone is a highly reliable treatment option for replacing a failing tooth [14]. Yet, research interest has shifted from implant survival towards optimal preservation of soft and hard tissues [57]. Especially in the esthetic region, buccal bone and its preservation is one of the key factors in esthetic outcome [8].

Computerized tomography (CT) scans and cone beam CTs (CBCTs) are commonly used for presurgical planning and to predict bone density and potential stability of dental implants [9]. Next to this, CTs and CBCTs also allow for measuring bone at dental implants during follow-up [10,11]. The quality and accuracy of a three-dimensional (3D) model derived from a (CB)CT is dependent on scanner-related factors such as type of scanner, field of view (FoV), artifacts, and voxel size [12]. In addition, patient-related factors such as patient position and metal artifacts [13] and operator-related factors such as the segmentation process or interpretation of the (CB)CT are of influence [14]. It has been reported that buccal bone thickness at implant sites can be measured with CBCT, but background scattering and problems with standardization of the measurements are frequently encountered [15]. In view of the aforementioned factors, there is need for a reliable, reproducible method to facilitate measurements. The use of 3D image diagnostic and treatment planning software programs in combination with software programs for tracking and registration of the exact position of existing dental implants in radiographs can be of help [16].

The aim of the current study was to develop a reproducible method based on 3D image diagnostic and treatment planning software programs for buccal bone measurements at implants on CBCTs.

Methods

Ten patients with a dental implant in the esthetic zone (regions 13 to 23) were included (Figures 1 and 2). Research was carried out in compliance with the Helsinki Declaration. Patients were part of a randomized controlled trial on esthetics; the study was approved by the Medical Ethic Board of the University Medical Center Groningen, University of Groningen (METC 2010.246) as well as that written informed consent was obtained from all patients. The CBCT scans were made with an iCAT 3D exam scanner (KaVo Dental GmbH, Biberach, Germany), which scanner was validated for measuring bone thickness by Fourie et al. [17]. The method error of this scanner is very small, i.e., 0.05 mm (95% CI 0.03 to 0.07). The standard used voxel size was 0.30 and FoV was 100 × 100 mm on the CBCT scans. Bone measurements at implants on the CBCT scans was done using 3D image diagnostic and treatment planning software (NobelClinician, version 2.1 (Nobel Biocare – Guided Surgery Center, Mechelen, Belgium). A novelty is that this program, regularly used preoperatively, was employed to measure the buccal bone thickness (in mm), after implant surgery. To allow for reproducible measurements, a CBCT imaging and software protocol was developed. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Figure 1

Clinical photograph of implant-supported restoration at position 21.

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Figure 2

Conventional intra-oral radiograph of same patient with implant-supported restoration at position 21.

CBCT imaging and software protocol

Acquired CBCT Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) datasets were transferred to a computer. The CBCT images were exported in DICOM multi-file format and imported into Maxilim, version 2.3 (Medicim, Sint-Niklass, Belgium). Maxilim is a medical image computing program assessing the patients head anatomy and is used for diagnostics and preoperative planning of maxillofacial surgery. The input information for Maxilim is a 3D dataset, often (CB)CT data. The DICOM files of all patients were set continuously on Hounsfield unit (HU) isovalue 280. The implant used was set on HU isovalue 130. With Multimodality Image Registration using Information Theory (MIRIT), which has an accuracy of a subvoxel, the exact position of the implant could be recognized, determined and implemented in the patients DICOM files [16]. The MIRIT procedure is based on recognizing image similarities. The degree of similarity between intensity patterns in two images is determined, and consequently, the recognized image is registered automatically into one coordinate system. Image similarities are broadly used in medical imaging to enhance diagnostics. In the software program NobelClinician, the patients DICOM files were opened with the same HU isovalue of 280. An extra research tool was added to this software program by the program makers, so that the DICOM file from Maxilim was recognized by this program and the exact position of the implant, as determined in Maxilim, could be aligned with a planning implant in NobelClinician. Due to the alignment of a planning implant (with a known configuration) and an actual inserted implant into one image, measurements could take place at the exact buccal midline of the implant (Figure 3). The display of the implant and surrounding structures was set on bone value, so that the outline of the bony structures could be seen and measured. The buccal bone measurements at midline of the implant were performed with the standard provided measurement tools in the software program of NobelClinician.

Figure 3

Implant position. Due to the alienation of the patients’ DICOM files by MIRIT, the exact position of the implant was defined. As such, the measurements could take place in the exact correct buccal direction.

Measuring procedure

The implant and patient dataset were exactly aligned by the MIRIT method, so that the distance from the central axis of the implant to the outer contour of the buccal bone could be measured. Area of interest was the upper 5 mm section of the implant, beginning at the neck of the implant towards the apical direction. Exact dimensions along the implant axis of each implant configuration used in the study were provided by the manufacturer. Buccal bone measurements (in mm) were performed calculating the distance to the buccal bone outline minus the radius of the interior contour of the implant. These buccal bone measurements were done for 5 mm at each millimeter along the axis, beginning at the neck of the implant (Figure 4). Measurements were repeated twice (with time interval to prevent recollection) by two independent operators (HJAM and KWS, both dentists) in a random order. Flow diagram of the consecutive steps has been depicted in Figure 5مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Figure 4

Implant measurements. Measurements were performed at each millimeter along the axis of the implant for 5 mm, beginning at the neck of the implant.

Figure 5

Flow diagram of CBCT imaging and measurements to calculate bone thickness buccally of implants.

Statistical analysis

Continuous variables were expressed as a mean with standard deviation. Interobserver and intraobserver variability was assessed using two-way mixed intraclass correlation coefficient single measures analysis [18]. All analyses were performed using SPSS software (version 20.0). مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Results

The mean buccal bone thickness measured by observers 1 and 2 was 2.42 mm (sd: 0.50) and 2.41 mm (sd: 0.47), respectively. Interobserver intraclass correlation coefficient was 0.96 (95% CI 0.93 to 0.98). The mean buccal bone thickness of the first measurement and the second measurement of observer 1 was 2.42 mm (sd: 0.50) and 2.53 mm (sd: 0.49), respectively, with an intraobserver intraclass correlation coefficient of 0.93 (95% CI 0.88 to 0.96). The mean buccal bone thickness of the first measurement and the second measurement of observer two was 2.41 mm (sd: 0.47) and 2.52 mm (sd: 0.47), respectively, with an intraobserver intraclass correlation coefficient of 0.96 (95% CI 0.93 to 0.97). مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Discussion

Intraobserver and interobserver agreement was very high with measurements on CBCTs of bone buccally of dental implants. Apparently, the method is clear and measurements can be performed reproducibly. Moreover, measurements are not observer dependent, meaning that results of different observers in different studies can be compared with each other. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

In previous studies, buccal bone thickness was also measured, but the exact position of these measurements at the surface of the implant was not determined by 3D image-based diagnostic and treatment planning software programs [10,11,15]. It is important to perform measurements of bone thickness at the same position at implants to make comparison in time possible. Because of the cylindrical contour of the implant, thickness of bone can vary considerably in the mesio-distal direction. The combination of the software programs MIRIT (for determination and registration of the implant position in Maxilim) and Research Tool in NobelClinician (for alignment of planning implant and registered implant) makes the method reproducible.

Scattering of the titanium dental implant makes it difficult to perform measurements from the bone-to-implant boundary to the buccal outer contour of the bone [19]. The combination of Research Tool in NobelClinician (exact positioning of the planning implant) and Measurement Tool in NobelClinician (for measurements from central axis of the implant) makes it possible to bypass the scattering area. Measurements are corrected by subtraction of the known radius of implant, resulting in the actual thickness of bone.

Measurements are not directly possible in NobelClinician, because the image-recognizing program MIRIT can only be executed in the configuration of Maxilim. It would be desirable if the total procedure could be carried in one program, being NobelClinician. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Conclusions

When applying 3D image-based software programs according to the set-up used in this study, CBCTs are suitable for reliable and reproducible measurements of buccal bone thickness at implants.

Abbreviations

3D: 

three-dimensional

CBCT: 

cone beam computed tomography

CT: 

computerized tomography

DICOM: 

Digital Imaging and Communications in Medicine

FoV: 

field of view

HU: 

Hounsfield unit

MIRIT: 

Multimodality Image Registration using Information Theory

Declarations

References

 1. Den Hartog L, Slater JJ, Vissink A, Meijer HJ, Raghoebar GM. Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematic review to survival, bone level, soft-tissue, aesthetics and patient satisfaction. J Clin Periodontol. 2008;35:1073–86.View ArticleGoogle Scholar
 2. De Rouck T, Collys K, Cosyn J. Single-tooth replacement in the anterior maxilla by means of immediate implantation and provisionalization: a review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008;23:897–904.PubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 3. Esposito M, Grusovin MG, Polyzos IP, Felice P, Worthington HV. Timing of implant placement after tooth extraction: immediate, immediate-delayed or delayed implants? A Cochrane systematic review. Eur J Oral Implantol. 2010;3:189–205.PubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 4. Jung RE, Zembic A, Pjetursson BE, Zwahlen M, Thoma DS. Systematic review of the survival rate and the incidence of biological, technical, and aesthetic complications of single crowns on implants reported in longitudinal studies with a mean follow-up of 5 years. Clin Oral Implants Res. 2012;23 Suppl 6:2–21.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 5. Hammerle CH, Araujo MG, Simion M, Osteology Consensus Group 2011. Evidence-based knowledge on the biology and treatment of extraction sockets. Clin Oral Implants Res. 2012;23 Suppl 5:80–2.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 6. Botticelli D, Berglundh T, Lindhe J. Hard-tissue alterations following immediate implant placement in extraction sites. J Clin Periodontol. 2004;31:820–8.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 7. Jemt T. Regeneration of gingival papillae after single-implant treatment. Int J Periodontics Restorative Dent. 1997;17:326–33.PubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 8. Meijer HJ, Stellingsma K, Meijndert L, Raghoebar GM. A new index for rating aesthetics of implant-supported single crowns and adjacent soft tissues–the implant crown aesthetic index. Clin Oral Implants Res. 2005;16:645–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 9. Sennerby L, Andersson P, Pagliani L, Giani C, Moretti G, Molinari M, et al. Evaluation of a novel cone beam computed tomography scanner for bone density examinations in preoperative 3D reconstructions and correlation with primary implant stability. Clin Implant Dent Relat Res. 2013. doi:10.1111/cid.12193.Google Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 10. Kan JY, Roe P, Rungcharassaeng K, Patel RD, Waki T, Lozada JL, et al. Classification of sagittal root position in relation to the anterior maxillary osseous housing for immediate implant placement: a cone beam computed tomography study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011;26:873–6.PubMedGoogle Scholar
 11. Miyamoto Y, Obama T. Dental cone beam computed tomography analyses of postoperative labial bone thickness in maxillary anterior implants: comparing immediate and delayed implant placement. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011;31:215–25.PubMedGoogle Scholar
 12. Kamburoglu K, Murat S, Kilic C, Yuksel S, Avsever H, Farman A, et al. Accuracy of CBCT images in the assessment of buccal marginal alveolar peri-implant defects: effect of field of view. Dentomaxillofac Radiol. 2014;43:20130332.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 13. Ritter L, Mischkowski RA, Neugebauer J, Dreiseidler T, Scheer M, Keeve E, et al. The influence of body mass index, age, implants, and dental restorations on image quality of cone beam computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009;108:e108–16.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 14. Besimo CE, Lambrecht JT, Guindy JS. Accuracy of implant treatment planning utilizing template-guided reformatted computed tomography. Dentomaxillofac Radiol. 2000;29:46–51.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 15. Roe P, Kan JY, Rungcharassaeng K, Caruso JM, Zimmerman G, Mesquida J. Horizontal and vertical dimensional changes of peri-implant facial bone following immediate placement and provisionalization of maxillary anterior single implants: a 1-year cone beam computed tomography study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27:393–400.PubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 16. Maes F, Collignon A, Vandermeulen D, Marchal G, Suetens P. Multimodality image registration by maximization of mutual information. IEEE Trans Med Imaging. 1997;16:187–98.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 17. Fourie Z, Damstra J, Schepers RH, Gerrits PO, Ren Y. Segmentation process significantly influences the accuracy of 3D surface models derived from cone beam computed tomography. Eur J Radiol. 2012;81:e524–30.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 18. Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. Psychol Bull. 1979;86:420–8.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 19. Parsa A, Ibrahim N, Hassan B, Syriopoulos K, van der Stelt P. Assessment of metal artefact reduction around dental titanium implants in cone beam CT. Dentomaxillofac Radiol. 2014;43:20140019.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *