مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Real-time PCR analysis of fungal organisms and bacterial species at peri-implantitis sites

Real-time PCR analysis of fungal organisms and bacterial species at peri-implantitis sites

 • Frank Schwarz,
 • Kathrin Becker
 • Sebastian Rahn,
 • Andrea Hegewald,
 • Klaus Pfeffer and
 • Birgit Henrich
International Journal of Implant Dentistry 2015 1:9

Received: 16 January 2015

Accepted: 11 March 2015

Published: 21 April 2015


Abstract

Background

The potential role of fungal organisms and their co-aggregation with either periodontopathogens or opportunistic pathogens at peri-implantitis sites is unknown. The aim of the present study was to qualitatively/quantitatively analyze and correlate fungal organisms and bacterial species at peri-implantitis sites.

Methods

In a total of 29 patients, submucosal/subgingival plaque samples were collected at peri-implantitis and healthy implant sites as well as teeth with a history of periodontitis (controls). A real-time PCR assay was established for the qualification of fungal organisms and a TaqMan assay for the quantification of Porphyromonas gingivalisParvimonas micraTannerella forsythiaMycoplasma salivariumVeillonella parvula, and Staphylococcus aureusمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Results

Fungal organisms were more frequently identified at peri-implantitis (31.6%) (i.e., Candida albicansCandida boidiniiPenicillium spp.Rhodotorula laryngisPaelicomyces spp.SaccharomycetesCladosporium cladosporioides) and healthy implant sites (40% – Candida dubliniensisC. cladosporioides) than at selected teeth (20% – C. albicansFusarium solani). At implant sites, fungal organisms were significantly correlated with P. micra and T. forsythiaمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Conclusions

Candida spp. and other fungal organisms were frequently identified at peri-implantitis as well as healthy implant sites and co-colonized with P. micra and T. forsythiaمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Keywords

Peri-implantitisDiagnosisMicrobiologyFungal organisms

Background

There is considerable evidence supporting the view that peri-implant diseases are infectious in nature and mainly linked to an uncontrolled accumulation of bacterial plaque biofilms [1]. Basically, diseased implant sites are dominated by gram-negative anaerobic bacteria and therefore feature microbiological characteristics similar to those noted for chronic periodontal infections [2]. Even though the history of periodontitis is a documented risk indicator for peri-implant diseases [3,4], the diversity of microbiota at diseased tooth sites was reported to be higher than that noted at diseased implant sites [5]. Common periodontopathogenic bacteria could be isolated at both healthy and diseased implant sites [6], and the microbiological analysis of 40 species did not markedly differ by the clinical implant status (i.e., healthy, mucositis, peri-implantitis) [7]. However, a most recent analysis of 78 species has pointed to higher counts of 19 bacterial species at peri-implantitis – when compared with healthy implant sites, mainly including Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) and Tannerella forsythia (T. forsythia) [4].

In addition, peri-implantitis was linked with opportunistic pathogens such as Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus (S. aureus), thus pointing to a rather complex and heterogenous ‘polymicrobal infection’. Yeasts are frequently isolated from the oral cavity [8] and were also identified in the submucosal plaque of patients with peri-implantitis [9,10]. These studies, however, mainly focused on the assessment of Candida albicans, and at the time being, a qualitative evaluation of other fungal organisms is lacking. Moreover, the potential role of yeasts and their co-aggregation with either periodontopathogens or other opportunistic bacteria at peri-implantitis sites is unknown. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Therefore, the aim of the present study was to analyze and correlate fungal organisms and bacterial species at peri-implantitis and healthy implant sites as well as teeth with a history of periodontitis using real-time polymerase chain reaction (PCR). مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Methods

Study population

A total of 29 partially or fully edentulous patients were consecutively recruited from the Department of Oral Surgery, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany, between April 2013 and July 2014. Nineteen patients (7 men and 13 women; mean age 58.8 ± 12.6 years) suffered from initial to moderate or advanced peri-implantitis, while ten patients (6 men and 4 women; mean age 55.2 ± 11.3 years) revealed clinically healthy implant sites. Prior to participation, each patient was given a detailed description of the procedure and was required to sign informed consent forms. The study was in accordance with the Helsinki Declaration of 2008 and the study protocol was approved by the ethics committee of the Heinrich Heine University.

Patient selection

For patient selection, the following inclusion criteria were defined: 1) partially or fully edentulous, 2) presence of one screw-type titanium implant either exhibiting healthy (absence of bleeding on probing (BOP), probing depth (PD) <4 mm) or established peri-implantitis (i.e., bleeding on probing with or without suppuration/pus, pocketing, and radiographic bone loss – initial to moderate: <50%/advanced: >50% of the implant length relative to baseline) [11], 3) presence of a sufficiently dimensioned (>2 mm) keratinized mucosa, 4) no implant mobility, 5) no systemic antibiotic medication within the last 3 months, 6) no history of malignancy, radiotherapy, chemotherapy, or immunodeficiency within the last 4 years, 7) proper recall/periodontal maintenance care, 8) non-smoker or light smoking status in smokers (<10 cigarettes per day).

Plaque samples

After a gentle supramucosal cleaning, submucosal plaque samples and peri-implant sulcus fluid were collected at the deepest aspect of each implant site by means of sterile paper points (i.e., each was left in place for 30 s). The paper point was transferred into 200 μl G2 buffer of the EZ1 DNA Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germany) and stored at −20°C until transportation to the Institute of Medical Microbiology and Hospital Hygiene at the Heinrich Heine University for analysis. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

In the peri-implantitis group, one additional subgingival plaque sample was obtained from partially edentulous patients with a history of periodontitis (n = 10) and obtained at a tooth exhibiting the highest PD but no signs of acute periodontal disease (i.e., BOP/no suppuration). None of these teeth were located adjacent to the sampled implant sites. The control samples were also prepared for PCR analysis.

Genomic DNA preparation

At the Institute of Medical Microbiology and Hospital Hygiene, the specimens were re-suspended in the buffer by vortexing. After the addition of 10 μl Proteinase K solution (100 μg/ml Proteinase K), the samples were incubated for 30 min at 56°C. Total genomic DNA was isolated from 200 μl of the Proteinase K-digested samples by semiautomatic DNA preparation on an EZ1 biorobot machine (Qiagen) and the eluted 100 μl DNA samples stored at −20°C until use. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

TaqMan PCR

In house TaqMan PCRs for the quantification of Mycoplasma salivarium (M. salivarium) [12], Veillonella parvula (V. parvula) [13], S. aureus [14], P. gingivalis [15], Parvimonas micra (P. micra) [16], and T. forsythia [15] (Table 1) were carried out in a total volume of 25 μl consisting of 1× Eurogentec qPCR MasterMix (Eurogentec, Seraing, Belgium) without ROX (containing buffer, dNTPs (including dUTP), HotGoldStar DNA polymerase, 5 mM MgCl2, uracil-N-glycosylase and stabilizers (RT-QP2X-03NR, Eurogentec)), 300 nM each forward and reverse primer, 200 nM labeled probe, and 2.5 μl of template DNA (primer and probes are listed in Tables 1 and 2). Amplicon carrying plasmids were used in concentrations of 105 and 102 copies/μl as quantification standards. Thermal cycling conditions were as follows: 1 cycle at 50°C for 10 min, 1 cycle at 95°C for 10 min followed by 45 cycles at 95°C for 15 s, and 60°C for 1 min. Cycling and fluorescent data collection and analysis were carried out with an iCycler from BioRad (BioRad Laboratories, Munich, Germany) according to the manufacturer’s instructions.

این مطلب را نیز بخوانید :  Evaluation of the maxillary sinus in panoramic radiography—a comparative study

Table 1

Overview of bacterial species, corresponding genes, primers/probes, and DNA sequences

Species

Gene

Primer/probe

Sequences (5′-3′)

Mycoplasma salivarium

rpoB

msali-F

CCG TCA AAT GAT TTC GAT TGC

msali-R

GAA CTG CTT GAC GTT GCA TGT T

msali-S

Hex-ATG ATG CTA ACC GTG CGC TTA TGG GTG-BHQ1

Veillonella parvula

16S rDNA

vpar-F

TGC TAA TAC CGC ATA CGA TCT AAC C

vpar-R

GCT TAT AAA TAG AGG CCA CCT TTC A

vpar-S

HEX-CTA TCC TCG ATG CCG A-BHQ1

Staphylococcus aureus

nuc

saur-F

CAA AGC ATC CTA AAA AAG GTG TAG AGA

saur-R

TTC AAT TTT CTT TGC ATT TTC TAC CA

saur-S

FAM-TTT TCG TAA ATG CAC TTG CTT CAG GAC CA-BHQ1

Porphyromonas gingivalis

Arg-gingipain

pgin-F

CCT ACG TGT ACG GAC AGA GCT ATA

pgin-R

AGG ATC GCT CAG CGT AGC ATT

pgin-S

TexRed-TCG CCC GGG AAG AAC TTG TCT TCA-BHQ2

Parvimonas micra

16S rDNA

pmic-F

TCG AAC GTG ATT TTT GTG GAA A

pmic-R

GGT AGG TTG CTC ACG TGT TAC TCA

pmic-S

FAM-CCC GTT CGC CAC TT-BHQ1

Tannerella forsythia

bspA

tfor-F

TCC CAA AGA CGC GGA TAT CA

tfor-R

ACG GTC GCG ATG TCA TTG T

tfor-S

FAM-CCG CGA CGT GAA ATG GTA TTC CTC-BHQ1

tfor-S II

HEX-TCG CGA CGT GAA ATG GTA TTC CTC-BHQ1

Table 2

Overview of fungal organisms, corresponding genes, primers/probes, and DNA sequences

Species

Gene

Primer/probe

Sequences (5′-3′)

Aspergillus spp. plus

ITS2

aspe-F

CTG TCC GAG CGT CAT TG

Penicillium spp.

pen1-F

GTC CGA GCG TCA TTT CTG

pen2-F

TCC GAG CGT CAT TGC TG

its2-R

TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC

Rhizomucor spp. plus

ITS2

muco-F

GAA CGC AWC TTG CGC TCA

Mucor spp. plus

rhi1-F

TCA TCC ATT GGG TAC GTC TAG

Rhizopus spp.

its2-R

TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC

Absidia spp. plus

ITS2

absi-F

ATY TTT GAA CGC ATC TTG CA

Cunninghamella spp. plus

lic1-F

ATT YAG TTG CTG TCA TGG CC

Lichtheimia spp.

lic2-F

CAT TCA GTT GCT CTC ATG GTC

its2-R

TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC

Candida spp.

ITS2

cand-F

CCT GTT TGA GCG TCR TTT

its2-R

TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC

Real-time PCR

Real-time PCR assays for the detection of fungal DNA (Table 2) were carried out in a total volume of 25 μl consisting of 1× MesaGreen qPCR MasterMix Plus for SYBR Assay (containing Buffer, dNTPs (including dUTP), Meteor Taq DNA polymerase, 4 mM MgCl2, uracil-N-glycosylase, SYBR Green I, stabilizers and passive reference (RT-SY2X-06 + WOU); Eurogentec, Seraing, Belgium), 300 nM each forward and reverse primer and 2.5 μl of template DNA. In multiplex assays with three forward primers, each primer was adjusted to 100 mM. Positive detection was verified by sequencing [17] and BLAST analysis [18]. Thermal cycling conditions were as follows: 10 min at 50°C, 10 min at 95°C followed by 40 cycles of 15 s at 95°C, and 1 min at 60°C. Subsequent melting point analysis followed after 15 s at 95°C and 1 min at 60°C from 65°C to 95°C with an increment of 0.5°C for 15 s and plate read.

Statistical analysis

The statistical analysis was performed using a commercially available software program (SPSS Statistics 22.0, IBM Corp., Ehningen, Germany). Kendall-Tau-b correlation coefficients were calculated to evaluate the dependence between fungal organisms, bacterial species as well as disease severity (i.e., initial to moderate and advanced sites). Results were considered statistically significant at P < 0.05.

Results

According to the given definition, the present analysis was based on a total of n = 13 initial to moderate and n = 6 advanced peri-implantitis lesions (n = 19 patients), 10 healthy implant sites (n = 10 patients), as well as 10 teeth with a history of periodontitis (n = 10 out of 19 patients suffering from peri-implantitis).

Fungal and bacterial analysis

The analysis of fungal organisms as well as of M. salivariumV. parvulaS. aureusP. gingivalisP. micra, and T. forsythia at peri-implantitis as well as healthy implant and selected tooth sites is presented in Tables 34, and 5.

Table 3

Bacterial and fungal analysis: peri-implantitis sites ( n  = 19 patients)

Patient

Severity

M. salivarium

V. parvula

S. aureus

P. gingivalis

P. micra

T. forsythia

Fungal organisms

1

i-m

7.96E + 04

6.29E + 01

2.14E + 01

Paelicomyces spp.

2

i-m

3.31E + 02

4.59E + 03

1.94E + 04

6.60E + 01

3

i-m

1.80E + 01

5.25E + 02

3.07E + 05

7.67E + 04

9.28E + 04

4

i-m

1.02E + 01

3.23E + 03

1.16E + 02

1.98E + 02

3.33E + 01

Candida boidinii, Penicillium spp.

5

i-m

2.08E + 03

1.11E + 01

1.51E + 01

6

i-m

1.23E + 02

2.29E + 03

4.40E + 04

1.45E + 03

1.33E + 04

7

i-m

1.17E + 03

9.02E + 02

6.37E + 03

3.71E + 03

4.28E + 01

8

i-m

3.13E + 03

3.87E + 00

Candida albicans

9

i-m

1.13E + 02

7.67E + 01

4.26E + 03

5.20E + 03

10

i-m

1.46E + 04

5.58E + 04

1.24E + 01

1.29E + 03

5.33E + 04

11

i-m

8.22E + 03

1.06E + 02

12

i-m

1.48E-01

4.98E + 03

37.43

2.31E + 02

3.10E + 01

5.33E + 01

Cladosporium cladosporioides

13

i-m

8.46E + 02

1.76E + 02

1.33E + 04

2.99E + 03

14

a

1.66E + 03

3.90E + 04

1.28E + 05

6.75E + 03

1.02E + 04

Rhodotorula laryngisCandida alb.

15

a

1.91E + 02

1.13E + 03

1.51E + 01

6.33E + 03

1.56E + 01

16

a

1.29E + 05

1.27E + 04

3.85E + 05

1.29E + 05

17

a

6.82E + 01

5.43E + 01

3.00E + 04

1.17E + 04

18

a

1.95E + 04

1.35E + 05

1.46E + 04

2.25E + 03

4.44E + 03

19

a

7.43E + 03

3.08E + 01

1.26E + 02

1.33E + 02

i-m, initial to moderate; a, advanced.

Table 4

Bacterial and fungal analysis: healthy implant sites ( n  = 10 patients)

Patient

M. salivarium

V. parvula

S. aureus

P. gingivalis

P. micra

T. forsythia

Fungal organisms

1

2.26E + 03

1.64E + 01

8.02E + 00

7.58E + 01

2

1.46E + 04

3.94E + 04

36.45

4.00E + 04

1.14E + 04

Candida dubliniensis

3

3.16E + 04

37.49

1.62E + 01

8.88E + 01

4.90E + 01

4

3.42E + 04

1.62E + 04

7.78E + 01

5

1.78E + 04

1.81E + 02

3.66E + 03

6

2.74E + 03

1.38E + 01

1.40E + 02

Cladosporium cladosporioides

7

2.50E + 02

36.90

1.03E + 03

6.19E + 01

8

9.34E + 01

1.37E + 03

36.61

8.52E + 02

1.15E + 03

2.84E + 01

9

2.04E + 01

1.29E + 03

8.06E + 01

8.79E + 02

Cladosporium cladosporioides

10

4.48E + 02

8.69E + 02

Cladosporium cladosporioides

Table 5

Bacterial and fungal analysis: tooth sites ( n  = 10 patients)

Patient

M. salivarium

V. parvula

S. aureus

P. gingivalis

P. micra

T. forsythia

Fungal organisms

1

7.05E + 01

7.00E + 01

4.67E + 01

5

1.18E + 04

6.30E + 00

5.02E + 02

1.51E + 01

6

4.08E + 03

6.71E + 02

5.23E + 03

4.89E + 04

Fusarium solani

7

4.55E + 02

7.06E + 03

1.43E + 05

1.47E + 04

6.36E + 04

10

1.79E + 02

1.76E + 01

5.49E + 00

2.40E + 00

12

1.79E + 03

1.92E + 03

1.43E + 04

3.59E + 03

Candida albicans

13

1.26E + 02

1.21E + 02

16

3.19E + 03

1.07E + 04

3.44E + 03

3.01E + 04

17

2.69E + 01

2.68E + 03

28.25

6.82E + 01

2.08E + 02

4.83E + 01

19

1.03E + 01

1.33E + 02

9.81E + 01

4.08E + 01

Peri-implantitis sites

Fungal organisms were identified in 31.6% (six sites) of the patients and equally distributed between initial to moderate (three sites) and advanced (two sites) peri-implantitis sites. The respective plaque samples were dominated (n = 3) by Candida spp. (i.e., C. albicans and Candida boidinii) and at two sites co-colonized with Penicillium spp. and Rhodotorula laryngis. Paelicomyces spp. (67% homologous), Saccharomycetes (76% homologous), and Cladosporium cladosporioides were identified at three sites (Table 3). The Kendall-Tau-b coefficients failed to reveal any significant correlations between the presence of fungal organisms and the proportions of M. salivarium (−0.26), V. parvula (0.26), S. aureus (0.34), and P. gingivalis (0.09) as well as disease severity (0.26) (P > 0.05, respectively). However, a significant correlation was noted with respect to the proportions of P. micra (−0.42) and T. forsythia (−0.44) (P < 0.05, respectively).

این مطلب را نیز بخوانید :  Evaluation of implant-materials as cell carriers for dental stem cells under in vitro conditions -- International Journal of Implant Dentistry 2015 1:2

Healthy implant sites

In the selected partially edentulous patients, fungal organisms were identified at four implant sites (Candida dubliniensis and C. cladosporioides), corresponding to a frequency of 40.0% (Table 4). The Kendall-Tau-b coefficients failed to reveal any significant correlations between the presence of fungal organisms and the proportions of M. salivarium (0.38), V. parvula(−0.24), S. aureus (−0.33), and P. gingivalis (−0.51) (P > 0.05, respectively). However, a significant correlation was noted with respect to the proportions of P. micra (0.65) and T. forsythia (0.65) (P < 0.05, respectively). مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Selected tooth sites

In the selected partially edentulous patients, fungal organisms were identified at two tooth sites (C. albicans and Fusarium solani), corresponding to a frequency of 20.0% (Table 5).

The Kendall-Tau-b coefficients failed to reveal any significant correlations between the presence of fungal organisms and the proportions of M. salivarium (0.25), V. parvula (0.34), P. gingivalis (0.60), P. micra (0.32), T. forsythia (0.12), and S. aureus (0.66) (P > 0.05, respectively).

Discussion

The present study aimed at analyzing and correlating fungal organisms with several periodontopathogenic and opportunistic bacterial species at peri-implantitis sites using real-time PCR. These outcomes were compared with those noted at healthy implant sites as well as teeth with a history of periodontitis.

Basically, the present analysis has pointed to a high prevalence of fungal organisms in submucosal plaque samples obtained at both peri-implantitis (31.6%) and healthy (40%) implant sites. Peri-implantitis sites were dominated by Candida spp. (i.e., C. albicans and C. boidinii) and occasionally co-colonized with Penicillium spp. and R. laryngis, while at three additional sites, Paelicomyces spp.Saccharomycetes, and C. cladosporioides were identified. Healthy implant sites were mainly associated with C. dubliniensis and C. cladosporioides.

In this context, it must be emphasized that this is the first report on Penicillium spp.R. laryngisPaelicomyces spp.Saccharomycetes, and C. cladosporioides at implant sites, and therefore, any comparison with previous findings is not feasible. However, the high proportions of Candida spp. noted in the present analysis corroborate previous data also pointing to a frequency of 55% at peri-implantitis sites [9], while a most recent study merely identified C. albicans in 3% of the patients investigated [10].

In contrast to the present data, Leonhardt et al. failed to identify Candida spp. in a total of 51 patients with clinically healthy mucosal conditions [9]. In this context, however, it is also important to emphasize that the presence of C. albicans per se does not necessarily cause symptomatic oral mucosal lesions (i.e., stomatitis) [19]. Host susceptibility to these infections is commonly triggered either by local or systemic (e.g., HIV infection, antibiotic medication) factors [20,21]. Furthermore, Candida spp. possess a high potential to colonize and invade gingival tissues [22] and co-aggregate with other oral microorganisms such as Pg [23,24]. The present microbiological analysis also has identified high proportions of periodontopathogenic bacteria associated with peri-implant diseases, thus corroborating previous analyses [4,7,9,25,26]. However, at both peri-implantitis and healthy implant sites, fungal organisms were only correlated with P. micra and T. forsythia. Unfortunately, the PCR analysis employed did not allow for a quantification of yeasts, and therefore, further studies are needed to determine relative differences in the composition of these specific organisms at healthy and diseased implant sites.

Furthermore, the present analysis failed to identify any significant correlation of either fungal organisms or disease severity with opportunistic bacteria, such as M. salivariumV. parvula, and S. aureus. At tooth sites, M. salivarium was mainly isolated from the sulcus area and associated with gingivitis lesions [27]. Interestingly, S. aureus has only been identified at one single peri-implantitis – but several healthy implant sites, which is contradictory to the higher prevalence at peri-implantitis sites noted in larger cohorts [4,7,9]. When further analyzing the present data, it was also noted that at several sites, the frequency of selected periodontopathogenic bacteria was below the detection thresholds, irrespective of disease severity. These findings clearly corroborate previous data indicating that these periodontopathogenic bacteria may not necessarily be related to peri-implantitis [6].

این مطلب را نیز بخوانید :  The relationship between the bone characters obtained by CBCT and primary stability of the implants

Fungal organisms have also been isolated from periodontal pockets in chronic periodontitis patients. The reported prevalence of yeast-positive samples varied between 15.6% and 17.5% [28,29]. These untreated periodontal pockets were also dominated by C. albicans. Other species, such as Candida parapsilosisC. dubliniensisCandida tropicalis, and Rhodotorulaspp., were rarely observed [30]. Even though the prevalence of C. albicans tended to be higher in chronic periodontitis (30%) when compared with healthy patients (15%), this difference did not reach statistical significance [30]. The present frequency of fungal organisms in subgingival plaque samples obtained from teeth with a history of periodontitis basically corroborates the above reported data but was markedly lower when compared with all implant sites investigated. However, the frequency distribution of periodontopathogenic and opportunistic bacteria did not seem to differ between tooth and implant sites, which is basically in line with a recent analysis assessing Aggregatibacter actinomycetemcomitansPgPrevotella intermediaTfTreponema denticolaS. aureus, enteric bacteria, and P. aeruginosa [10]. In this context, it must be emphasized that the present analysis just focused on the most relevant periodontopathogens associated with peri-implantitis [4] as well as a few opportunistic bacteria [4,7,9,27] that were linked to the oral cavity. Therefore, future analyses should consider a broader spectrum of potential pathogens. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Conclusions

Within the limitations of the present analysis, it was concluded that Candida spp. and other fungal organisms were frequently identified at peri-implantitis as well as healthy implant sites and co-colonized with P. micra and T. forsythiaمقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

Abbreviations

BOP: 

Bleeding on probing

M. salivarium : 

Mycoplasma salivarium

P. gingivalis : 

Porphyromonas gingivalis

P. micra : 

Parvimonas micra

PD: 

Probing pocket depth

S. aureus : 

Staphylococcus aureus

T. forsythia : 

Tannerella forsythia

V. parvula : 

Veillonella parvula

Declarations

Acknowledgements

We kindly appreciate the skills and commitment of Ms. Dana Belick (Institute of Medical Microbiology and Hospital Hygiene, Heinrich Heine University, Düsseldorf) in the DNA preparation and bacterial analysis and the Jürgen Manchot Foundation for financial support. مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

References

 1. Lindhe J, Meyle J, Group DoEWoP. Peri-implant diseases: consensus report of the sixth European workshop on periodontology. J Clin Periodontol. 2008;35:282–5.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 2. Mombelli A, Decaillet F. The characteristics of biofilms in peri-implant disease. J Clin Periodontol. 2011;38 Suppl 11:203–13.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 3. Heitz-Mayfield LJ. Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. J Clin Periodontol. 2008;35:292–304.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 4. Persson GR, Renvert S. Cluster of bacteria associated with peri-implantitis. Clin Implant Dent Relat Res. 2014;16:783–93.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 5. Heuer W, Kettenring A, Stumpp SN, Eberhard J, Gellermann E, Winkel A, et al. Metagenomic analysis of the peri-implant and periodontal microflora in patients with clinical signs of gingivitis or mucositis. Clin Oral Investig. 2012;16:843–50.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 6. Casado PL, Otazu IB, Balduino A, de Mello W, Barboza EP, Duarte ME. Identification of periodontal pathogens in healthy periimplant sites. Implant Dent. 2011;20:226–35.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 7. Renvert S, Roos-Jansaker AM, Lindahl C, Renvert H, Rutger PG. Infection at titanium implants with or without a clinical diagnosis of inflammation. Clin Oral Implants Res. 2007;18:509–16.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 8. Oliveira MA, Carvalho LP, Gomes Mde S, Bacellar O, Barros TF, Carvalho EM. Microbiological and immunological features of oral candidiasis. Microbiol Immunol. 2007;51:713–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 9. Leonhardt A, Renvert S, Dahlen G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral Implants Res. 1999;10:339–45.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 10. Albertini M, Lopez-Cerero L, O’Sullivan MG, Chereguini CF, Ballesta S, Rios V, et al. Assessment of periodontal and opportunistic flora in patients with peri-implantitis. Clin Oral Implants Res. 2014; Apr 10. doi: 10.1111/clr.12387. [Epub ahead of print]Google Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 11. Lang NP, Berglundh T, Working Group 4 of Seventh European Workshop on P. Periimplant diseases: where are we now?–Consensus of the Seventh European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 2011;38 Suppl 11:178–81.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 12. Henrich B, Schmitt M, Bergmann N, Zanger K, Kubitz R, Haussinger D, et al. Mycoplasma salivarium detected in a microbial community with Candida glabrata in the biofilm of an occluded biliary stent. J Med Microbiol. 2010;59:239–41.View ArticlePubMedGoogle Scholar  مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 13. Bizhang M, Ellerbrock B, Preza D, Raab W, Singh P, Beikler T, et al. Detection of nine microorganisms from the initial carious root lesions using a TaqMan-based real-time PCR. Oral Dis. 2011;17:642–52.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 14. McDonald RR, Antonishyn NA, Hansen T, Snook LA, Nagle E, Mulvey MR, et al. Development of a triplex real-time PCR assay for detection of Panton-Valentine leukocidin toxin genes in clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol. 2005;43:6147–9.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 15. Morillo JM, Lau L, Sanz M, Herrera D, Martin C, Silva A. Quantitative real-time polymerase chain reaction based on single copy gene sequence for detection of periodontal pathogens. J Clin Periodontol. 2004;31:1054–60.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 16. Price RR, Viscount HB, Stanley MC, Leung KP. Targeted profiling of oral bacteria in human saliva and in vitro biofilms with quantitative real-time PCR. Biofouling. 2007;23:203–13.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 17. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc Natl Acad Sci U S A. 1977;74:5463–7.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 18. Morgulis A, Coulouris G, Raytselis Y, Madden TL, Agarwala R, Schaffer AA. Database indexing for production MegaBLAST searches. Bioinformatics. 2008;24:1757–64.View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 19. Arendorf TM, Walker DM. The prevalence and intra-oral distribution of Candida albicans in man. Arch Oral Biol. 1980;25:1–10.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 20. Helovuo H, Hakkarainen K, Paunio K. Changes in the prevalence of subgingival enteric rods, staphylococci and yeasts after treatment with penicillin and erythromycin. Oral Microbiol Immunol. 1993;8:75–9.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 21. Odden K, Schenck K, Koppang H, Hurlen B. Candidal infection of the gingiva in HIV-infected persons. J Oral Pathol Med. 1994;23:178–83.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 22. Nikawa H, Egusa H, Makihira S, Okamoto T, Kurihara H, Shiba H, et al. An in vitro evaluation of the adhesion of Candida species to oral and lung tissue cells. Mycoses. 2006;49:14–7.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 23. Jabra-Rizk MA, Falkler Jr WA, Merz WG, Kelley JI, Baqui AA, Meiller TF. Coaggregation of Candida dubliniensis with Fusobacterium nucleatum. J Clin Microbiol. 1999;37:1464–8.PubMed CentralPubMedGoogle Scholar
 24. Thein ZM, Samaranayake YH, Samaranayake LP. Effect of oral bacteria on growth and survival of Candida albicans biofilms. Arch Oral Biol. 2006;51:672–80.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 25. Shibli JA, Melo L, Ferrari DS, Figueiredo LC, Faveri M, Feres M. Composition of supra- and subgingival biofilm of subjects with healthy and diseased implants. Clin Oral Implants Res. 2008;19:975–82.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 26. Hultin M, Gustafsson A, Hallstrom H, Johansson LA, Ekfeldt A, Klinge B. Microbiological findings and host response in patients with peri-implantitis. Clin Oral Implants Res. 2002;13:349–58.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 27. Engel LD, Kenny GE. Mycoplasma salivarium in human gingival sulci. J Periodontal Res. 1970;5:163–71.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 28. Jarvensivu A, Hietanen J, Rautemaa R, Sorsa T, Richardson M. Candida yeasts in chronic periodontitis tissues and subgingival microbial biofilms in vivo. Oral Dis. 2004;10:106–12.View ArticlePubMedGoogle Scholar
 29. Reynaud AH, Nygaard-Ostby B, Boygard GK, Eribe ER, Olsen I, Gjermo P. Yeasts in periodontal pockets. J Clin Periodontol. 2001;28:860–4.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا
 30. Canabarro A, Valle C, Farias MR, Santos FB, Lazera M, Wanke B. Association of subgingival colonization of Candida albicans and other yeasts with severity of chronic periodontitis. J Periodontal Res. 2013;48:428–32.View ArticlePubMedGoogle Scholar مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

مقالات دندانپزشکی رایگان با متن کامل مقاله فقط در سایت تخصصی ستاتیرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *