حقایقی در مورد دندان: بهداشت دهان و دندان

دندان های شما منحصر به فرد هستند. دندان های هر کس مانند اثر انگشت او هستند. به همین دلیل گاهی از سوابق دندانپزشکی برای شناسایی بقایای انسان استفاده می شود. حتی دوقلوهای یکسان نیز دندانهای یکسانی ندارند. دندان ها مانند...
بیشتر بخوانید