مسواک به تنهایی از بیماری های دهان و دندان پیشگیری نمی کند

 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: مسواک به تنهایی نمی تواند از بیماری های دهان و دندان مانند پوسیدگی پیشگیری کند. استفاده از دهانشویه برای جلوگیری از این بیماری ها ضروری است و غفلت از این مسئله خطر بیماری های جدی تر مانند سرطان دهان را در پی دارد. مریم حیدری افزود: پوسیدگی دندان در واقع از بین رفتن […]

ادامه مطلب