بوسیدن کودک و پوسیدگی دندان؟!؟

نوزاد و کودک خردسال شما در مرحله ی مهمی از رشد قرار دارد برای همین هر بی دقتی در مراقبت از او عوارض جدی به دنبال خواهد داشت ، بوسیدن کودک هم یکی از این بی دقتی هاست. بوسیدن لب کودک هرگز بارها و بارها در مورد بوسیدن نوزادان هشدارهای از سوی متخصصان داده شده […]

ادامه مطلب