بوسیدن کودک و پوسیدگی دندان؟!؟

نوزاد و کودک خردسال شما در مرحله ی مهمی از رشد قرار دارد برای همین هر بی دقتی در مراقبت از او عوارض جدی به دنبال خواهد داشت ، بوسیدن کودک هم یکی از این بی دقتی هاست. بوسیدن لب...
بیشتر بخوانید