آیا عکس‌برداری از چهره بیمار دندان‌پزشکی مجاز است؟

معاون دانشگاه علوم پزشکی قم: بیمار می‌تواند با فتوگرافی و پرداخت هزینه آن موافقت نکند، به این شرط که بعد از عمل حق هیچ‌گونه اعتراض و شکایتی از چهره و عمل خود را نداشته باشد در سال های اخیر، در...
بیشتر بخوانید