آیا عکس‌برداری از چهره بیمار دندان‌پزشکی مجاز است؟

معاون دانشگاه علوم پزشکی قم: بیمار می‌تواند با فتوگرافی و پرداخت هزینه آن موافقت نکند، به این شرط که بعد از عمل حق هیچ‌گونه اعتراض و شکایتی از چهره و عمل خود را نداشته باشد در سال های اخیر، در برخی مطب‌های دندان‌پزشکی مشاهده می‌شود که علاوه بر فتوگرافی تخصصی، با دوربین‌های دیجیتالی از چهره […]

ادامه مطلب