56 مین کنگره سراسری دندانپزشکی (FDI)

تاریخ برگزاری : 1395/02/31 – 1395/02/28

مکان برگزاری : تهران   نمایشگاه بین المللی تهران

هفدهمین کنگره سالانه انجمن اندودانتیست های ایران

تاریخ برگزاری : 1395/05/08 – 1395/05/06

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک

ششمین همایش ایمپلنت

تاریخ برگزاری : 1395/05/15 – 1395/05/13

مکان برگزاری : تهران   دانشگاه شهید بهشتی

کنگره پریو دنتولوژی

تاریخ برگزاری : 1395/06/26 – 1395/06/24

مکان برگزاری : مشهد   هتل پردیسان مشهد

کنگره دندانپزشکان گرگان

تاریخ برگزاری : 1395/07/09 – 1395/07/07

مکان برگزاری : گرگان   دانشگاه گرگان

ایمپلنتولوژی ایران

تاریخ برگزاری : 1395/07/30 – 1395/07/28

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک تهران

کنگره ترمیمی

تاریخ برگزاری : 1395/08/07 – 1395/08/04

مکان برگزاری : تهران   هتل المپیک تهران

کنگره شیراز

تاریخ برگزاری : 1395/08/29 – 1395/08/26

مکان برگزاری : شیراز   هتل همای شیراز

 

کنگره پروستودنتیست

تاریخ برگزاری : 1395/09/19 – 1395/09/16

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد

کنگره ایمپلنت و زیبایی

تاریخ برگزاری : 1395/10/03 – 1395/10/01

مکان برگزاری : اصفهان   اصفهان

کنگره ایمپلنت و اندو

تاریخ برگزاری : 1395/10/10 – 1395/10/09

مکان برگزاری : ساری   ساری

کنگره عمومی

تاریخ برگزاری : 1395/10/24 – 1395/10/21

مکان برگزاری : تهران   برج میلاد