مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب بحث و جدال اد هومینم

Аргументы ad hominem

زبان کتاب

نویسنده کتاب

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> adb55c7fd80e دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب بحث و جدال اد هومینم

Аргументы ad hominem

Description:
М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. — 351 с.
Дуглас Уолтон — профессор Университета Виннипега (Канада), известный специалист по неформальной логике и теории аргументации, автор монографий «Informal Logic: A Handbook for Critical Argumentation», «A Pragmatic Theory of Fallacy», «Argument Structure: A Pragmatic Theory», «Appeal to Popular Opinion» и др. Результаты исследований Д. Уолтона используются в публичной риторике, масс-медиа, праве, социальных науках.
Аргументы ad hominem, — направленные против личности оппонента, — считаются в формальной логике аномалией, но повседневная жизнь и ситуации согласования конфликтных интересов не всегда логичны. Аргументы ad hominem широко распространены в политических дебатах, судебных разбирательствах и повседневной жизни. Этим аргументам трудно противостоять; часто они оказывают столь сильное воздействие на аудиторию, что она теряет способность объективно оценивать ситуацию. В книге показано, что, хотя эти аргументы считаются в основном ошибочными, во многих случаях они вполне обоснованны. Проблема их рационального использования в публичной речи особенно остро стоит в современном демократическом обществе. Д. Уолтон подробно анализирует структуру этих аргументов и предлагает эффективный способ их классификации и оценки. Автор проводит скрупулезный анализ десятков типичных ситуаций употребления аргументов ad hominem.
Книга предназначена для специалистов по политическим технологиям, массовой коммуникации, публичной риторике, а также широкой читательской аудитории.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review