مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب هیپنوتیزم و جادو

Гипноз и магия

زبان کتاب

نویسنده کتاب

فرمت کتاب

تومان9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> e1a08080d803 دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب هیپنوتیزم و جادو

Гипноз и магия

Ногинск: Остеон-Пресс, 2013. — 330 с.: ил. — ISBN 5-04-088136-3.

Религия, мистицизм, гипноз и магия – все эти понятия берут истоки из одного и того же основного чувствования Вселенной: внезапное чувствование значения, которое человек иногда случайно выбрал подобно тому, как ваше радио может выбрать какую-то неизвестную станцию. Овладев гипнозом, человек прорубил окно в мир сверхчувственных идей, в мир магии, о котором он ранее мог только мечтать. Во многих случаях, к которым мы лепим устойчивый ярлык «волшебство» или «магия», имеет место гипноз – порою даже массовый гипноз. Гипноз – один из способов высвобождения сознания, Таково интересное и неординарное исследование тайн человеческого мозга, внушения и самовнушения – таково вкратце содержание книги Папюса “Гипноз и магия”, в которой признанный мастер и популяризатор оккультных наук напрямую связывает гипноз с оккультными науками, магией и силами незримого и астрального мира. Исследование содержит множество описаний опытов, практических методик последовательного введения человека в гипноз и выведения из него. Книга Папюса “Гипноз и магия” открывает перед Вами дверь в мир магии и волшебства, доступных любому человеку.
Хотя Папюс считается одним из выдающихся деятелей мирового эзотерического движения и все его работы посвящены оккультным наукам, нельзя сбрасывать со счетов того, что он на протяжении всей жизни несмотря на увлечения магией и колдовством, оставался до последнего дня практикующим врачом, хирургом, а, следовательно, его работам свойствен подлинно научный подход. К вопросам гипнотического воздействия он обратился с точки зрения науки. В книге описаны многочисленные опыты. Проводятся параллели между гипнотическим и магическим, телепатическим воздействием.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review