مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم: 100 راز موفقیت شما

Гипноз и самогипноз: 100 секретов вашего успеха

زبان کتاب

نویسنده کتاب

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> 6351345f100e دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم: 100 راز موفقیت شما

Гипноз и самогипноз: 100 секретов вашего успеха

Description:
2-е изд. — Ростов н/Д: Феникс, 2012. — 254 c. — (Психологический практикум). — ISBN 978-5-222-19642-7.
Эта книга станет настольной и для министра, и для студента. Она попала к вам в руки не случайно и вовремя. Советы, мысли, опыт знаменитого гипнотизера Геннадия Гончарова, руководителя Московской школы гипноза, изложенные здесь, помогут вам справиться с проблемами, укрепить волю, добиться внушительных успехов в карьере и личной жизни.
Книга познакомит вас с основами гипноза, самогипноза, аутотренинга – мощнейшими орудиями вашего успеха и самореализации, поможет поверить в себя и удесятерит силы.
Вы найдете здесь богатейший практический материал, упражнения самокодирования и аутотренинга, приемы гипнотизации, легко применимые в быту. В книге приведены также примеры из жизни людей, которые пользовались этими методиками. Здесь сконцентрирован колоссальный 20-летний опыт работы Геннадия Гончарова – экстрасенса, психолога, гипнолога-практика. Все упражнения и советы из данной книги легко осуществимы в обычной жизни и не требуют слишком много времени, но результат дают прекрасный.
Гончаров провел более 2000 массовых сеансов гипноза и загипнотизировал около 40 тыс. человек.
С помощью этой книги вы легко закодируете себя на успех.
Книга бесценна как для профессионалов, так и для всех, кто хочет преуспеть.
Предисловие.
Взгляд, изменивший мир.
Как распускается роза.
Верить ли в гипноз?
Журавль в небе.
Приемы гипнотизации.
Усыпление отвлечением внимания.
Усыпление пассами.
Усыпление блестящим предметом.
Другие приемы гипнотизации.
Как разбудить загипнотизированного.
Десятое правило.
Сбили над Кремлем.
Сколько мы стоим?
Резервные возможности человека.
Наблюдения мастера.
Кто поддается гипнозу?
Кто не поддается гипнозу?
Передача образов на расстоянии.
Почему алкоголику являются черти, а не слоны?
Букет желтых роз.
Как стать человеком-невидимкой.
Сеанс аутогенной тренировки.
Лодка.
Как пользоваться Божьим даром.
Как увидеть своего ангела-хранителя.
Как снять боль.
От гипноза к медитации.
Вместо послесловия.
Мысли и афоризмы Геннадия Гончарова.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review