مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب مبانی سخنرانی عمومی

Основы ораторского мастерства

زبان کتاب

نویسنده کتاب

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان 9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> b6e51f8181f0 دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب مبانی سخنرانی عمومی

Основы ораторского мастерства

Курс лекций. М.: Мысль, 1980. — 240 с.
Авторы: Т. Маркичева, З. Кардашенко, Е. Адамов, В. Шепель, А. Старченко, Евгений Ножин, Н. Белостоцкая.
В курсе лекций рассматриваются основы марксистско-ленинского учения о пропаганде, ее роль и место в деятельности Коммунистической партии, вопросы теории и методики ораторского искусства, даются рекомендации по совершенствованию мастерства устных выступлений. В специальной теме критически анализируются содержание и приемы буржуазного красноречия как средства манипулирования общественным сознанием. Курс лекций предназначен для аспирантов, слушателей AOH при ЦК КПСС, высших партийных шкал, партийных и советских кадров, идеологических работников.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review