مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب شعارهای آموزشی

Педагогическая риторика

زبان کتاب

نویسنده کتاب

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان 9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> b529e8228474 دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب شعارهای آموزشی

Педагогическая риторика

Рабочая тетрадь
Москва: ООО “Агентство “КРПА Олимп”, 2004. – 128 с.
Рабочая тетрадь по педагогической риторике представляет собой сборник коммуникативных заданий, ориентированных на организацию самостоятельной работы студентов. В пособие включены задания для студентов педвузов, изучающих такие речеведческие дисциплины, как “Риторика”, “Русский язык и культура речи”, “Риторика. Культура речи” и т.п.
Материалы рабочей тетради позволяют преподавателю обеспечить каждого студента необходимым дидактическим материалом для организации как аудиторной, так и самостоятельной работы с учётом специфики факультета, специальных задач и этапа обучения, индивидуальных особенностей обучаемых.
Данное пособие является составной частью учебного комплекса: “Педагогическая риторика”, “Педагогическая риторика. Практикум”, “Педагогическая риторика. Рабочая тетрадь”.
Раздел
1. Педагогическое общение.
Раздел
2. Речевая деятельность учителя.
Раздел
3. Профессионально-значимые для учителя речевые жанры.
Примечание: для чтения книг в формате pdf пользуйтесь бесплатными программами Adobe Reader и/или STDU Viewer.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review