مرجع کتاب های ایران و جهان

Проводимость двумерных систем при переходе от слабой к сильной локализации(Автореферат)

زبان کتاب

نویسنده کتاب

سال انتشار

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان 9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> 5e014f1dda3f دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> , ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

Проводимость двумерных систем при переходе от слабой к сильной локализации(Автореферат)

Проводимость двумерных систем при переходе от слабой к сильной локализации(Автореферат)

Повышенный интерес к низкоразмерным системам связан с развитием микроэлектроники. Использование свойств низкоразмерных систем позволяет создавать на их основе новые приборы. Примером может служить полевой транзистор с высокой подвижностью электронов, в котором проводящий двумерный слой и примесь разделены барьером, или светоизлучающие приборы с квантовыми точками. Большую роль в развитии физики низкоразмерных систем сыграло развитие технологии, в особенности методов молекулярно-лучевой эпитаксии. Применение этих методов позволяет конструировать структуры с новыми свойствам!. Для получения требуемых свойств необходимо глубокое понимание физики низкоразмерных систем, которое может быть достигнуто только благодаря проведению тщательной исследовательской работы.

 


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.
[wp-reviews]