مرجع کتاب های ایران و جهان

می خواهم ... می توانم ... کتابچه راهنمای خودآموزی. چگونه می توان هیپنوتیزور شد. اطرافیان خود را وادار کنید که از خواست شما پیروی کنند

Хочу… Могу… Самоучитель. Как стать гипнотизером. Заставьте окружающих подчинится своей воле. Таинственные силы внушения

زبان کتاب

نویسنده کتاب

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان 9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> 09a0f633cb91 دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> , ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

می خواهم ... می توانم ... کتابچه راهنمای خودآموزی. چگونه می توان هیپنوتیزور شد. اطرافیان خود را وادار کنید که از خواست شما پیروی کنند

Хочу… Могу… Самоучитель. Как стать гипнотизером. Заставьте окружающих подчинится своей воле. Таинственные силы внушения

Description:
«1-ой Спб Трудовой Артели», 1912. – 192 с.
ISBN 5-86044-044-8.
Оглавленіе:
Введеніе.
Опытъ въ бодрственномъ состояніи.
Какъ сидіть.
Какъ укріпить віру въ себя.
1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, опытовъ гипнотизированія.
Способы факировъ.
5 степеней сна Льебо.
Выводъ Флауэра.
Гипнотизмъ—сила.
Устное внушеніе.
Месмеризмъ—гипнотизмъ.
Гипнотизмъ въ Индіи.
Какъ стать гипнотизеромъ.
Порабощеніе.
ВнЪсознательная часть разума.
Віщіе сны и гипнозъ.
Различіе гипноза и естеств. сна.
Передача внушенія во снъ.
Ліченіе заиканія.
Смягченіе боли гипнозомъ.
Какъ руководить публичнымъ сеансомъ.
Быстрое внушеніе.
Самогипнозъ.
Удобные, простые приіемьі.
Признаки загипнотизаціи.
Пассы и ея значеніе.
Заключеніе.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review