مرجع کتاب های ایران و جهان

کتاب داشتن دلیل: یک کتابچه راهنمای کوچک گفتاری

Avere Ragione: piccolo manuale di retorica dialogica

زبان کتاب

نویسنده کتاب

سال انتشار

انتشارات

تعداد صفحات

فرمت کتاب

تومان 9,900

اشتراک گذاری این کتاب

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
شناسه این کتاب در سایت ستاتیرا ---> cedb998eeedc دسته بندی های این کتاب ----> , برچسب های این کتاب ---> , , ,
با خرید این کتاب به سبز ماندن درختان کمک میکنیم

توضیحات کتاب:

کتاب داشتن دلیل: یک کتابچه راهنمای کوچک گفتاری

Avere Ragione: piccolo manuale di retorica dialogica 9788875274344

Description:
Difendere le nostre idee è un diritto e un dovere, specialmente di fronte a chi ci contesta. Ma è possibile dissentire senza litigare? E soprattutto: si può insegnare e imparare a discutere? Questo libro sostiene di sì, offrendo illustrazioni di argomentazioni logicamente convincenti e persuasivamente efficaci ed esempi di come non si discute. Nonostante il dibattito abbia un peso considerevole nella vita di ognuno (specialmente in un periodo storico come il nostro, sempre più pluralistico e controversiale), nessuno ce ne ha mai insegnato le regole, né tantomeno le tecniche. Eppure queste esistono, ed è solo conoscendole che potremo imparare a replicare in maniera logica, argomentata ed efficace. E con il giusto rispetto nei confronti dell’altro. Questo libro è destinato a chiunque voglia (o debba) difendere le proprie idee in modo polemicamente cooperativo e creativamente disciplinato; a chi vuole esercitarsi nel gioco dialettico; agli studenti che devono affrontare il “tema argomentativo” e anche a chi intende allenarsi per le Olimpiadi scolastiche di debate. L’obiettivo è recuperare il metodo e lo spirito del dibattito argomentato e regolamentato, oltre che, naturalmente, il piacere vero e proprio di discutere.

Adelino Cattani
Docente di Teoria dell’argomentazione all’Università di Padova. Ha ideato e conduce dal 2006 una Palestra di Botta e Risposta in forma di tornei regionali e nazionali di dibattito argomentato e regolamentato ed è presidente dell’Associazione per una Cultura e la Promozione del Dibattito (ACPD). È autore di monografie, tradotte anche in lingua spagnola e cinese, e di saggi su pragmatica del linguaggio, rapporto logica e retorica, fallacie, versatilità linguistica, regole e mosse del “botta e risposta”.


برای ترجمه ماشینی توضیحات این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

> ترجمه کن <<

شما مستقیما به قسمت ترجمه گوگل ارجاع داده خواهید شد.

0/5 (0 Reviews)
در صورتی که این کتاب مغایر با قوانین رایج کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا دکمه مقابل را فشار دهید تا این کتاب توسط ستاتیرا بررسی شود.

دیگران از این کتاب ها هم بازدید کرده اند. شاید شما هم دوست داشته باشد.

0 Reviews

Write a Review